Agenda

Bijeenkomst verkiezingsprogramma

Locatie: De Lommerd, Spijkerstraat 185

Datum: 19 oktober 2017, 20.00

Donderdag 19 oktober is er de gelegenheid om met de verkiezingsprogrammacommissie mee te denken over het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Inloop: 19:30 uur.