Kandidaten voor de gemeenteraad

Stel je kandidaat voor de gemeenteraad!

De PvdA is op zoek naar volksvertegenwoordigers met hart voor de stad en de Arnhemmers die er wonen. Kandidaat-raadsleden die het belangrijk vinden om de tweedeling die in Arnhem op veel gebieden aanwezig is te bestrijden.

Je leest er alles over in het profiel van de gemeenteraadsleden- en fractie en de lijsttrekker, zoals de onafhankelijke kandidaatstellingscommissie dat heeft voorgesteld. Dit profiel is op donderdag 1 juni 2017 unaniem vastgesteld door de afdelingsvergadering van de PvdA in Arnhem. 

Lees hier naar welk type volksvertegenwoordiger gezocht wordt. De kandidaatstelling is geopend!

Ben jij dit gewenste PvdA-raadslid?

Mail dan voor 1 september om 12:00 uur naar afdelingarnhem@pvda.nl en beantwoord in die mail de vraag waarom jij een goed raadslid voor de PvdA in Arnhem zou kunnen zijn en een aanwinst voor de fractie. Stuur daarbij ook je CV en een recente pasfoto mee. Houd er rekening mee dat de selectiecommissie begin oktober de eerste gesprekken zal voeren. Indien nodig zal er eind oktober/begin november nog een gespreksronde zijn. De publicatie van de conceptlijst is voorzien in november, de lijst zal worden vastgesteld in een algemene ledenvergadering. Kandidaten zullen in volgorde van geschiktheid en gewenstheid in de fractie op de conceptlijst worden gezet. Kandidaten die in de ogen van de selectiecommissie niet geschikt zijn voor het raadslidmaatschap worden op een aparte, alfabetische lijst geplaatst.

Kandidaat-lijsttrekker

Bij meer dan één geschikte kandidaat voor het lijsttrekkerschap, zal een ledenraadpleging plaatsvinden onder alle leden. Voor kandidaten voor het lijsttrekkerschap geldt dat zij naast bovenstaande formaliteiten voor 1 september 12:00 uur tenminste 42 handtekeningen ter ondersteuning moeten kunnen overleggen van leden van de PvdA in Arnhem met ledenrechten. Dat kan via dit formulier. De onafhankelijke kandidaatstellingscommissie toetst, marginaal, of kandidaten voor het lijsttrekkerschap voldoen aan het vastgestelde profiel. Het is vervolgens aan de leden om de lijsttrekker te kiezen. Als er een ledenraadpleging plaatsvindt, wordt deze georganiseerd in september, mogelijk met een uitloop naar oktober.

Vragen?

Heb je nog vragen over het proces, wat je kunt verwachten of ben je op zoek naar andere informatie? Dan kun je altijd afdelingsvoorzitter Mark Lauriks mailen via marklauriks@hotmail.com
 of bellen op 06 – 23 91 68 85.