Raadsleden

De gemeenteraadsfractie Arnhem bestaat uit 5 raadsleden en 2 fractievolgers. Zij worden ondersteund door de fractiemedewerker.

Martien Louwers

Fractievoorzitter

Algemeen woordvoerder, Woordvoerder Cultuur, Wijkaanpak en ondersteuner voor Economische Zaken, Zorg, Armoede en Financiën.

Marilyn A-Kum

Raadslid

Woordvoerder Economische Zaken, Stadsregiozaken, Jeugdwerkloosheid, Jeugdbeleid en Integratie en ondersteuner voor Cultuur

Eric Greving

Raadslid

Woordvoerder Verkeer, Volkshuisvesting/Ruimtelijke Ordening , Milieu, Financiën en ondersteuner voor de Wijkaanpak en Veiligheid.

Ria de Vries

Raadslid

Woordvoerder Participatiewet, Armoedebeleid, Schuldhulpverlening, Maatschappelijke opvang/ Crisis/ GGZ

Marte Straatsma

Raadslid

Woordvoerder Onderwijs, Jeugdzorg en Veiligheid

Hanny van Nunen

Fractievolger

Woordvoerder WMO en Ouderenbeleid, ondersteuner voor Ruimtelijke Ordening/ Wonen, Jeugdzorg, Schulddhulpverlening, Crisis/ GGZ

Mustafa Iriç

Fractievolger

Woordvoerder Sport en ondersteuner voor Integratie, Jeugdwerkloosheid en Jeugdbeleid