Raadsleden

De gemeenteraadsfractie Arnhem bestaat uit 5 raadsleden en 3 fractievolgers. Zij worden ondersteund door de fractiemedewerker.

Martien Louwers

Fractievoorzitter

Algemeen woordvoerder, Woordvoerder Cultuur, Wijkaanpak en ondersteuner voor Economische Zaken, Zorg, Armoede en Financiƫn.

Marilyn A-Kum

Raadslid

Woordvoerder Economische Zaken, Stadsregiozaken, Jeugdwerkloosheid, Jeugdbeleid en Integratie en ondersteuner voor Cultuur

Eric Greving

Raadslid

Woordvoerder Verkeer, Volkshuisvesting/Ruimtelijke Ordening , Milieu, Financiƫn en ondersteuner voor de Wijkaanpak en Veiligheid.

Ria de Vries

Raadslid

Woordvoerder Participatiewet, Armoedebeleid, Schuldhulpverlening, Maatschappelijke opvang/ Crisis/ GGZ

Marte Straatsma

Raadslid

Woordvoerder Onderwijs, Jeugdzorg en Veiligheid

Hanny van Nunen

Fractievolger

Woordvoerder WMO en Ouderenbeleid, ondersteuner voor Ruimtelijke Ordening/ Wonen, Jeugdzorg, Schulddhulpverlening, Crisis/ GGZ

Joy Moonen - van der Stel

Fractievolger

Woordvoerder Inclusie voor de gebieden toegankelijkheid, wonen, werk, onderwijs, beleid en regelgeving voor mensen met een lichamelijke beperking