Afval

De PvdA is voor verdere scheiding van afval in de gemeente. Investeer in maatregelen om afvalscheiding te bevorderen! En zorg dat de kwijtschelding van het afvaltarief voor de minima gehandhaafd blijft.

Ons standpunt

Doel is om het terugwinnen van grondstoffen uit huishoudelijk afval sterk te vergroten. De PvdA-fractie is hier enthousiast over: meer recycling is goed voor de duurzaamheid van onze wereld en ook voor onze gemeentelijke portemonnee. In Arnhem is gekozen voor ‘omgekeerd inzamelen’ om het gestelde doel te bereiken.  Dit houdt in dat er meer service gegeven wordt. Door het gescheiden ingezamelde gft, kunststof en papier bij huis op te halen en wat minder service voor restafval, dat men zelf naar een ondergrondse container moet brengen. Bovendien is besloten het gescheiden inzamelen te bevorderen met een afvaltarief dat uitgaat van ‘de vervuiler betaalt’: wie meer restafval inlevert bij een ondergrondse container betaalt meer. Wel heeft de PvdA-fractie twijfel over de gevolgen van ‘de vervuiler betaalt’ voor huishoudens met een minimaal inkomen. Kwijtschelding van het afvaltarief voor de minima willen wij gehandhaafd zien. Maar daarover wil de gemeenteraad pas bij de invoering van het nieuwe betaalsysteem in 2016 over beslissen.

Nieuwsberichten over Afval

Afval scheiden ook lonend voor minima

door Eric Greving op 26 september 2017

Op 25 september heeft de gemeenteraad besloten dat het Arnhemse college scenario’s aan de raad voor moet leggen waarbij goed afval scheiden ook voor minima lonend is, met als uitgangspunt dat minima er niet op achteruit gaan. De PvdA heeft zich, samen met GroenLinks, hard gemaakt om dit systeem socialer en eerlijker te maken.

lees verder »

Diftar voor iedereen

door Eric Greving op 12 juli 2017

In maart van dit jaar heeft de PvdA tegen het voorstel voor invoering van Diftar gestemd, aangezien het voorstel op dat moment niet sociaal, eerlijk en solidair was. Op 10 juli kwam de uitwerking voor de invoering aan bod. Het was een roerige bespreking in de raad…

lees verder »

Het Diftarsysteem: niet eerlijk en niet sociaal

door Eric Greving op 29 maart 2017

De PvdA heeft tegen de invoering van Diftar gestemd tijdens de behandeling in de Arnhemse gemeenteraad op 27 maart j.l. De voorstellen om het systeem socialer en eerlijker te maken kregen geen meerderheid. Diftar is het systeem waarbij mensen niet meer een vast bedrag betalen voor de afvalstoffenheffing, maar per aangeboden zak restafval. Papier, plastic en

lees verder »

Betalen voor je restafval

door Redactie op 13 maart 2017
Foto Juul Diepenbroek

De PvdA is op zich voor het principe van Diftar, waarbij mensen afhankelijk van de hoeveelheid aangeboden restafval betalen. Maar de PvdA staat voor solidariteit. “Dit betekent dat we mensen met de laagste inkomens ontzien, dat rekening wordt gehouden met ouderen, zieken met (veel) medisch afval en mensen met jonge kinderen (baby’s). Dit zijn omstandigheden

lees verder »

College laat minima betalen voor tekort armoedebeleid

door Ria de Vries op 1 mei 2016

De PvdA heeft met verbazing kennisgenomen van de beleidsnota ‘doorontwikkeling armoedeagenda en schulddienstverlening’. Het college wil de gemeentelijke belastingen voor Arnhemmers met een inkomen op of onder de 100% van het sociaal wettelijk minimum in de toekomst niet meer volledig kwijtschelden. Zij moeten een deel (iets minder dan 50%) van de afvalstoffenheffing zelf gaan betalen.

lees verder »

Arnhem gaat huisafval omgekeerd inzamelen

door Eric Greving op 1 juli 2015

De PvdA is positief over het omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval. Het beperken van restafval draagt bij aan duurzaamheid en aan de doelstellingen die op dit gebied gesteld zijn. Daarom hebben we ingestemd met het uitrollen van deze methode over de hele stad.

lees verder »