Binnenstad

De binnenstad van Arnhem is een belangrijke motor voor ondernemerschap en werk. Ontwikkelingen in de binnenstad moeten bijdragen aan versterking van de Arnhemse economie.

Ons standpunt

Geen grootse plannen, maar zorgen dat geleidelijk aan het centrum van Arnhem, inclusief de zuidelijke binnenstad, weer gaat bruisen van nieuwe economische activiteit: meer bezoekers, meer instellingen en bedrijven, meer banen.

Kunst en cultuur horen bij een dynamische samenleving. Arnhem kent een groot en goed kunst- en cultuuraanbod. De infrastructuur voor kunst en cultuur in Arnhem is van hoog niveau. Culturele activiteiten vergroten de aantrekkelijkheid van de stad als vestigingsplaats voor bedrijven en kunnen dus bijdragen aan het versterken van de Arnhemse economie. Evenementen dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de stad.

Wat kan er beter?

Alhoewel de binnenstad hoog scoort op veiligheid, is er veel aan de hand. Winkeliers voelen zich op rustige tijden niet altijd veilig. Met name de straten net buiten de binnenstad worden als minder veilig ervaren (Steenstraat, Hommelseweg, Klarendalseweg). Er is teveel overlast van uitgaanspubliek. De highlights van de stad zijn niet af of ogen onvoldoende aantrekkelijk (de Eusebiuskerk, het station, de Korenmarkt). Het aantal leegstaande winkelpanden groeit. De bereikbaarheid van de stad per fiets en openbaar vervoer is uitstekend, maar ook de goede bereikbaarheid van de binnenstad voor automobilisten is van belang. Betere bereikbaarheid zorgt voor meer bezoekers en meer economische activiteit.

Een kostbaar cultuurcluster past niet in deze tijd van crisis. Veel geld gaat naar gebouwen en faciliteiten, relatief weinig naar programmering en vernieuwing. De afgelopen jaren is erg veel geld gestoken in evenementen waarbij grote tekorten zijn opgetreden. De bestaande voorzieningen kunnen veel beter worden gebruikt om vernieuwende kunst en cultuur de ruimte te geven.

Wat willen we doen?

 • We stellen samen met ondernemers en bewoners een visie op voor de Arnhemse binnenstad.
 • We voorzien toegangswegen van informatiepanelen/borden, waardoor de bereikbaarheid van (delen van) de stad en de vindbaarheid van winkels kan verbeteren.
 • Op zondag mogen alle winkels open. Voorwaarde is wel dat een substantieel deel van de winkeliers daaraan meedoet. De extra parkeeropbrengsten van de koopzondagen worden ingezet om de algemene parkeertarieven te verlagen.
 • We willen het winkelgebied van de binnenstad niet uitbreiden. Wel kunnen we nieuwe functies introduceren, zoals scholen, gezondheidscentra en kleine cultuurcentra. Dit vergroot de levendigheid van de binnenstad. Ook willen we geen grootschalige detailhandel in de periferie van het centrum.
 • We zorgen voor goede en snelle dienstverlening aan ondernemers. We willen dat aanvragen voor vergunningen sneller en effectiever worden afgehandeld.
 • Met de politie maken we afspraken over extra surveillance rond sluitingstijd van winkels.
 • We geven modeondernemers meer ruimte om in leegstaande panden hun waar aan te bieden. Hierover maken we afspraken met verhuurders/eigenaren van deze panden.
 • We zijn tegen het Kunstencluster als alleenstaand icoon in de zuidelijke binnenstad. We willen het geld dat hiervoor is gereserveerd deels inzetten voor het stimuleren van ondernemerschap in de cultuursector.
 • We willen zorgen dat in de cultuursector meer wordt samengewerkt, bijvoorbeeld in de programmering en bij ondersteunende taken. Met de sector kunnen afspraken worden gemaakt over de inzet van gerealiseerde besparingen.
 • Dancefestivals, feesten en culturele activiteiten kunnen een handelsmerk zijn voor Arnhem. We willen initiatieven op dit terrein stimuleren.
 • Wij ondersteunen initiatieven vanuit de Arnhemse creatieve industrie zoveel mogelijk en schrappen belemmerende regelgeving.
 • We faciliteren vernieuwende initiatieven bijvoorbeeld door leegstaande gebouwen of onbenutte openbare ruimte beschikbaar te stellen. Ook al is dit tijdelijk.
Nieuwsberichten over Binnenstad

Andere koers voor Koningsplein

door Redactie op 26 september 2016

De PvdA dient vanavond in de gemeenteraad samen met de VVD, CU, Arnhem Centraal en de Arnhemse Ouderenpartij een voorstel in om in deze collegeperiode geen plannen meer te maken waar het huisvesten van Oostpool en/of Introdans op het Koningsplein onderdeel van is. De PvdA wil daarmee voorkomen dat het college verder gaat werken aan

lees verder »

Protest tegen filmhuis op het Kerkplein

door Martien Louwers op 21 maart 2016

Vanavond neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan dat de bouw van Focus Filmtheater op het Kerkplein mogelijk maakt. De PvdA heeft in juni 2015 al tegen het voorstel voor nieuwbouw van het filmhuis gestemd omdat zij geen vertrouwen had in de exploitatie van de nieuwbouw op die locatie. Daarom stemt de PvdA vanavond

lees verder »

Visie op de Korenmarkt

door op 1 februari 2016

De PvdA fractie heeft inmiddels meerdere keren aangedrongen haast te maken met de visie op en plannen voor de Korenmarkt en de binnenstad in zijn geheel. Dit is hard nodig.

lees verder »

PvdA en VVD willen opheldering over concurrentie tussen Focus en Rembrandt

door Martien Louwers op 18 december 2015

Met de komst van een Art-house in Rembrandt begin 2016 krijgt Focus Filmtheater er een concurrent bij. Het college ziet dit echter niet zo en ondertekent een intentie-overeenkomst met Focus en is bereid een lening van €600.000,- te verstrekken om aanlooptekorten door tegenvallende bezoekersaantallen op te vangen.

lees verder »

Huisvesting Focus: neem de tijd voor een goed besluit

door Marilyn A-Kum op 29 juni 2015

Veel Arnhemmers hebben gereageerd op het huidige voorstel van het College van Arnhem om Focus Filmtheater Arnhem in een nieuw gebouw te huisvesten op het Kerkplein. Velen zien liever dat Focus in het Rembrandt theater gehuisvest wordt.

lees verder »

Oproep aan het college: Wacht met demonteren verzetsmonument

door Martien Louwers op 8 mei 2015

De gemeente is van plan het verzetsmonument op de achterwand van Musis Sacrum op 12 mei terug te geven aan de makers. Een herbestemming is er nog niet. De PvdA heeft, samen met o.a. de Christenunie, het college opgeroepen te wachten met demonteren van dit monument.

lees verder »

Lunchcafé met minister Lilianne Ploumen

door Redactie op 27 februari 2015

Op zaterdag 7 maart aanstaande kunnen bezoekers van TAPE aan de Hommelstraat in Arnhem van 12:30 tot 14:00 uur in gesprek met minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen (PvdA).

lees verder »

Welkom in Arnhem…

door Marilyn A-Kum op 26 januari 2015
Foto Gemeente Arnhem

Op 1 januari j.l. heeft het Arnhemse college betaald parkeren ingevoerd in de binnenstad van Arnhem. De Partij van de Arbeid is het niet eens dat we betaald moeten parkeren in de binnenstad na 18.00 uur.

lees verder »

Vragen over gevolgen grootschalige detailhandel in Zevenaar voor economie en werkgelegenheid stadsregio

door Redactie op 7 augustus 2014

De PvdA heeft raadsvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Arnhem over het outletcentrum dat in Zevenaar moet komen. De PvdA maakt zich zorgen over overprogrammering in de stadsregio en directe concurrentie van het outletcentrum met de Arnhemse binnenstad.

lees verder »