Groen en recreatie

De PvdA wil dat er in alle Arnhemse wijken voldoende groen aanwezig is. Bij kappen van groen, moet dit gecompenseerd worden. Voor de recreatie wil de PvdA dat Stadsblokken-Meinerswijk overwegend groen blijft

Ons standpunt

Groen geeft letterlijk lucht. Planten nemen CO2 op en geven zuurstof af. De PvdA wil daarom in iedere Arnhemse wijk voldoende bomen, struiken en planten. Als er groen wordt gekapt in de openbare ruimte moet dit waar mogelijk worden gecompenseerd in dezelfde wijk. Groen geeft ook figuurlijk lucht: je kan erin wandelen, sporten en genieten en zo afstand nemen van de drukte van de stad.

Stadsblokken en Meinerswijk blijven wat de PvdA betreft overwegend groen. Waardevolle structuren en elementen blijven behouden. De PvdA wil de kwaliteit van het gebied verbeteren. De lessen uit het uitgebreide participatietraject gebruiken we bij het vervolg van de planvorming. Meinerswijk moet uitgroeien tot een ‘Central Park’ voor bewoners van de binnenstad en Arnhem Zuid.

Ook het nieuwe park Lingezegen is voor Arnhem en voor de regio van belang. Voor bewoners van Arnhem Zuid wordt het park een belangrijke recreatieve uitvalsbasis. Arnhem werkt bij de totstandkoming nauw samen met de regiogemeenten, en zal daarbij ook haar (financiële) toezeggingen nakomen.

Nieuwsberichten over Groen en recreatie

Referendum Stadsblokken Meinerswijk

door Eric Greving op 17 november 2016

Op 30 november 2016 gaan de Arnhemmers naar de stembus om hun mening te geven over de ontwikkeling van Stadsblokken Meinerswijk. De afgelopen weken is ook de PvdA regelmatig gevraagd wat ons advies is en wat wij hiervan vinden. Het lijkt mij goed om dat kort samen te vatten.

lees verder »

Voorstel Stadsblokken Meinerswijk moet aangepast

door Eric Greving op 27 juni 2016

De PvdA zal op dit moment niet instemmen met het huidige voorstel voor de uitvoering van fase 2 van de gebiedsvisie Stadsblokken-Meinerswijk. De bebouwing is te fors en te grootschalig, garanties voor cultuur en recreatiefuncties zijn onvoldoende en de communicatie moet bij de gemeente komen en niet bij de projectontwikkelaar.

lees verder »

Behoud bomen in het Spijkerkwartier en Boulevardkwartier

door Eric Greving op 23 juni 2014
Foto Martien Louwers

In het Spijker- en Boulevardkwartier is onrust ontstaan over de voorgenomen kap van bomen in de wijk. Bewoners hebben het actiecomité Behoud Bomen in het Spijker- en Boulevardkwartier opgericht. De Partij van de Arbeid is tegen grootschalige kap van bomen en steunt de bewoners in hun pleidooi voor het behoud van een groene wijk.

lees verder »