Integratie en participatie

De PvdA wil graag meer nieuwe Nederlanders betrekken bij het verenigingsleven. Het verkleinen van het isolement van allochtone vrouwen in Arnhem door gerichte activiteiten krijgt alle steun van de PvdA. In Arnhem moet meer culturele diversiteit ontstaan in de ambtelijke organisatie, niet alleen bij bestaande functies maar ook bij het creëren van stageplekken. Het verminderen/voorkomen van discriminatie kan door voorlichting op scholen en stimulering van melding bij het antidiscriminatie bureau, Artikel-1 Loket Gelderland.

Ons standpunt

In de afgelopen jaren is vooruitgang geboekt op het gebied van integratie en participatie. Inburgeringscursussen stimuleren nieuwe Nederlanders deel te nemen aan de Arnhemse samenleving.

De participatie van nieuwe Nederlanders vinden wij belangrijk. Daarom zien wij ook graag meer nieuwe Nederlanders actief worden in verenigingen. Dit willen wij – samen met vrijwilligersorganisaties – stimuleren. Daarnaast willen wij activiteiten ondersteunen om allochtone vrouwen uit hun sociaal isolement te halen. Een goed voorbeeld van zo’n activiteit is het project in Presikhaaf waar allochtone vrouwen leren fietsen.

De gemeente Arnhem moet beleid ontwikkelen waardoor meer culturele diversiteit ontstaat in de ambtelijke organisatie, ook op de hogere niveaus. Ook bij stageplekken dient expliciet ruimte te komen voor ondervertegenwoordigde groepen.

Tenslotte bevorderen wij het melden van discriminatie bij het Artikel-1 Loket  en bieden we op scholen voorlichting aan om discriminatie te voorkomen.

Nieuwsberichten over Integratie en participatie

Gun Vitesse de kans bij verkoop Gelredome

door Eric Greving op 2 maart 2017
Foto Juul Diepenbroek

De PvdA is van mening dat Vitesse in staat gesteld moet worden om Gelredome te kopen. Uit berichtgeving blijkt dat het Gelredome in de verkoop gaat. De PvdA vindt het van belang dat een partij eigenaar wordt die binding heeft met de stad en de regio.Vitesse is een partij die deze binding heeft. 

lees verder »

Veranderingen bij Presikhaaf Bedrijven op de voet gevolgd

door Ria de Vries op 22 februari 2017

De PvdA-fracties in de regio blijven zich zorgen maken over de veranderingen bij Presikhaaf Bedrijven. De grootste zorg betreft de medewerkers. De fracties willen het belang van samenwerking benadrukken, zoals de mogelijkheden om buiten de gemeentegrenzen te kunnen werken, zich te kunnen ontwikkelen, werk te verrichten dat passend is met de begeleiding die erbij hoort.

lees verder »

Van Wijken Weten een succes maken vraagt inzet van alle betrokkenen

door Martien Louwers op 28 oktober 2016

Vanaf 1 januari 2017 krijgen de wijken het in Arnhem voor het zeggen. Er wordt meer dan 100 miljoen euro aan budget overgeheveld naar de wijken. Van mobiliteit, handhaving en toezicht tot ondersteuning van vrijwilligers, wijkgericht werken en integratie.

lees verder »

College moet snel aan de slag met extra geld voor de bestrijding van kinderarmoede

door Redactie op 24 september 2016

Bijna 6000 kinderen in Arnhem groeien op in armoede. Met de Gelrepas kunnen kinderen gratis of met korting sporten of naar muziekles. Het bereik van de Gelrepas is heel hoog in Arnhem. Maar liefst 97% van de kinderen heeft een Gelrepas, blijkt uit de Trendrapportage Inkomen en Armoede. Toch doen veel kinderen nog niet mee

lees verder »

Discriminatie door politie: Proef met ‘stopformulieren’

door Marilyn A-Kum op 2 juli 2016

De aanhouding van Typhoon in juni maakt duidelijk dat etnisch profileren door de politie niet alleen in de VS maar ook in Nederland voorkomt. Via social media liet Typhoon weten op basis van zijn uiterlijk door de politie aan de kant te zijn gezet. Zijn mooie auto ‘matchte’ namelijk niet met zijn huidskleur. Helaas duiken

lees verder »

Integratie als belangrijke opgave in de stad

door Martien Louwers op 30 mei 2016

Tijdens buurtbezoeken komen wij tegen dat de ene kant van de straat moeilijk in contact komt met de andere kant van de straat, omdat de verschillen in inkomen of cultuur groot zijn. Soms geldt dat zelfs voor mensen die elkaars directe buren zijn. Als mensen elkaar niet kennen, elkaar niet zien, dan kunnen vooroordelen ontstaan.

lees verder »

Participatie in vertrouwen: experiment Sociale Bijstand

door Ria de Vries op 17 april 2016
Foto PvdA

De PvdA denkt dat mensen niet vrijwillig zonder werk zitten. We willen ruimte creëren voor mensen om datgene te doen waar hun hart ligt en de mogelijkheden te benutten om daarbij passend werk te vinden, zonder de verplichtingen van de huidige bijstand. Daarom wil de PvdA een experiment met de sociale bijstand starten.

lees verder »

Gelijke beloning voor vrouwen

door Marilyn A-Kum op 7 maart 2016
Foto PvdA

De PvdA heeft vragen aan het Arnhemse College van B&W gesteld over gelijke beloning voor vrouwen. De PvdA ziet graag dat de gemeente de voorbeeldfunctie benut en dat dit uitgangspunt als voorwaarde bij aanbestedingen opgenomen wordt.

lees verder »

Huisvesting voor statushouders

door Eric Greving op 28 januari 2016

De PvdA is blij dat Arnhem zoekt naar mogelijkheden voor extra goedkope huurwoningen om de taak van het huisvesten van statushouders uit te kunnen voeren. De extra druk op de woningmarkt wordt hiermee enigszins verminderd.

lees verder »

Einde voor project “Taalmaatjes”?

door Martien Louwers op 11 januari 2016

De PvdA wil het niet zover laten komen dat het project “Taalmaatjes” van de vrijwilligersorganisatie Vrijwillige Inzet Arnhem (VIA) eind van dit jaar stopt. De behoefte om op informele wijze de taal te leren is er zeker. Fractievoorzitter Martien Louwers zal tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraad vanavond het college vragen geld beschikbaar te stellen.

lees verder »