Onderwijs

Onderwijs blijft de belangrijkste toegangspoort tot een betere toekomst. Iedere jonge Arnhemmer verdient een goede startpositie op de arbeidsmarkt. 'Aanval op de Uitval' blijft hard nodig in Arnhem. Het knelpunt onderwijshuisvesting verdient grote aandacht, vooral de huisvesting van het speciaal onderwijs. De PvdA is voorstander van basisonderwijs dicht bij huis met een goede kwaliteit van onderwijs bij elke basisschool.

Ons standpunt

Onderwijs blijft de belangrijkste toegangspoort tot een betere toekomst. In een flink aantal wijken zijn brede scholen gerealiseerd. Deze scholen zorgen ervoor dat kinderen beter zijn voorbereid als zij naar het voortgezet onderwijs gaan. Toch blijven er in het onderwijs knelpunten. Zo heeft de huisvesting van het speciaal onderwijs dringend verbetering nodig. Ook is de PvdA bezorgd over de grote uitval in het MBO en bij de overstap van VMBO naar MBO. Een ‘aanval op de uitval’ is hard nodig.

Scholen en gemeente moeten beter samenwerken bij registratie van uitval en opvolging door leerplichtambtenaren. Daarmee wordt de uitval sneller opgepakt en kan ze beter worden voorkomen. Iedere jonge Arnhemmer verdient een goede startpositie op de arbeidsmarkt.

Wij zijn er voorstander van dat kinderen dicht bij huis naar de basisschool gaan. Ons streven is dat 75% van de kinderen naar school gaat in de eigen wijk. Scholen zijn dan een afspiegeling van de wijk. Op dit moment zijn er hier en daar kwaliteitsverschillen tussen scholen. Daarom kiezen ouders soms niet voor de school in de buurt. Samen met de schoolbesturen willen we (waar dat nodig is) werken aan een betere kwaliteit in het basisonderwijs. Als de basisscholen in alle buurten op een kwalitatief hoog niveau zijn, kunnen ouders hun kinderen makkelijker naar de school in de buurt sturen. De PvdA gaat door met het realiseren van brede scholen.

Nieuwsberichten over Onderwijs

John Kerstens in gesprek met 100 mbo’ers over hun toekomst op de arbeidsmarkt

door Redactie op 9 maart 2017

Vanmorgen gaat Tweede Kamerlid John Kerstens (PvdA) bij het Rijn IJssel college in Arnhem in gesprek met zo’n 100 mbo-studenten. De Arnhemmer spreekt met mbo’ers uit 4 klassen die op dat moment maatschappijleer volgen, over hun toekomst op de arbeidsmarkt.

lees verder »

Meer inzet nodig tegen hoge schooluitval bij ROC Rijn IJssel

door Marilyn A-Kum op 19 april 2016

De PvdA wil, samen met ChristenUnie, GroenLinks en VVD, van het college van B&W weten wat ze gaan doen om het hoge percentage schooluitval bij ROC Rijn IJssel te verlagen. Landelijk zet de daling door, maar dat geldt niet voor het genoemde ROC. 

lees verder »

Toegezegde gymzaal komt er!

door Ria de Vries op 7 april 2016

Aandacht blijven vragen voor een voorziening loont!  Op 5 april heeft het Arnhemse College besloten dat er een nieuwe gymzaal komt aan de Fluitenkruidstraat in Malburgen. De PvdA heeft de afgelopen jaren diverse keren de slechte staat van de huidige gymzaal onder de aandacht gebracht.

lees verder »

Plan tegen de ongelijkheid

door Martien Louwers op 23 oktober 2015
Foto Martin Wieldraaijer

De verschillen in Arnhem zijn groot op het gebied van werkgelegenheid, gezondheid, leefomgeving en participatie. De plek waar iemand woont zou geen effect moeten hebben op persoonlijke kansen en ontwikkelingen. Helaas is de werkelijkheid anders. Het heeft wel degelijk effect op de leeftijdsverwachting, de kansen op een baan en in hoe veilig je omgeving is.

lees verder »

Motie PvdA, VVD en D66: onderzoek naar ervaringen van studenten in Arnhem

door Redactie op 13 juli 2015

Studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) gaan in opdracht van de gemeenteraad een onderzoek doen naar het merk Arnhem studentenstad. De fracties van de PvdA, VVD en D66 dienen hiertoe vandaag de Motie Branding Arnhem Studentenstad in tijdens de raadsvergadering.

lees verder »

Meer aandacht voor ‘Arnhem Studentenstad’

door Martien Louwers op 11 mei 2015

De hogescholen in Arnhem hebben de ambitie om te groeien. De PvdA vindt het van belang dat de hogescholen deze ambitie waar kunnen maken en hebben het college van B&W met een motie verzocht voor de komende begroting een strategische opgave uit te werken waarmee meer aandacht wordt besteed aan Arnhem Studentenstad.

lees verder »

PvdA pleit voor pas op de plaats voor Kunstbedrijf

door Redactie op 17 maart 2015

De PvdA wil dat het college naar alternatieven kijkt voor de toekomst van de Stichting Kunstbedrijf Arnhem. Samen met de CU, VVD en Zuid Centraal diende de fractie hiervoor gisteren in de commissievergadering een verzoek in.

lees verder »

De politiek moet er zijn voor jongeren

door op 4 maart 2014

De afgelopen weken bezocht ik verschillende jongerencentra om met in plaats van over jongeren te praten. Jongeren zoals ik zelf. Jongeren met allerlei wensen en zorgen voor de toekomst. De mooiste wensen vaak. Maar met hele reële zorgen ook. De hindernissen én mogelijkheden die zij tegen komen, daar kan de politiek bij helpen. Sterker nog,

lees verder »

PvdA maakt werk van stages en vakmanschap

door Martien Louwers op 27 februari 2014

De PvdA wil dat alle jongeren van school gaan met een diploma. Een afgeronde opleiding geeft namelijk de beste kansen op de arbeidsmarkt. De partij wil daarom dat de kwalificatieplicht wordt verhoogd tot 21 jaar, zodat er meer middelen zijn om 18 plussers te helpen bij het halen van hun diploma.  Daarnaast wil de PvdA

lees verder »