Sport

Sporten en bewegen zijn heel belangrijk. Sport verbroedert en zorgt ervoor dat je in contact komt met elkaar. Sport is goed voor de buurt én kan mensen fit maken voor de arbeidsmarkt. En mensen die genoeg bewegen, zijn minder vaak ziek, zowel fysiek als psychisch. Sport is daarmee de beste investering in een gezonde stad.

Ons standpunt

Arnhem investeert veel in sport, maar doet het nog altijd niet goed als het gaat over overgewicht bij kinderen. Het hoge aantal jonge mensen met een groot risico op gezondheidsproblemen is zorgwekkend. Er moet meer worden gedaan om het aantal kinderen met (ernstig) overgewicht te laten afnemen. Ieder kind moet kunnen sporten in de buurt, ook als daar thuis geen geld voor is. De PvdA wil werk maken van een gezonder Arnhem.

Wat willen we doen?

  • Voorlichting over gezonde voeding, sporten en bewegen helpt een gezonde leefstijl te stimuleren. We ondersteunen initiatieven in de stad die gericht zijn op gezond eten en voldoende bewegen. We faciliteren initiatieven van inwoners om samen te gaan bewegen of gezond te eten.
  • Met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties maken we afspraken om sport en bewegen op school uit te breiden om overgewicht tegen te gaan en jeugd in aanraking te brengen met sport. Ook stimuleren we gezond eten in kantines op scholen en bij (sport)verenigingen door prijzen uit te reiken aan scholen en verenigingen die dit goed doen en door advies te geven aan scholen en verenigingen.
  • We continueren het beleid op het gebied van voorlichting en preventie van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. We geven extra aandacht aan het handhaven van drank- en horecabeleid. Hierbij besteden we speciale aandacht aan het handhaven van regels met betrekking tot drankgebruik van jongeren.
  • Wij vinden het van belang dat alle kinderen leren zwemmen. Daarom faciliteren wij schoolzwemmen voor kinderen die op 8-jarige leeftijd nog niet kunnen zwemmen.
  • We vragen scholen kinderen te stimuleren om met de fiets of lopend naar school te gaan.
  • We stimuleren het lidmaatschap van een sportvereniging. We ondersteunen initiatieven in de wijk door sportverenigingen die de jeugd op een laagdrempelige manier laat kennismaken met sport in de buurt. De stap om lid te worden van een sportvereniging wordt hierdoor kleiner. Kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum kunnen gratis sporten met gebruik van de Gelrepas.
  • In samenwerking met sportverenigingen richten we schoolsportverenigingen op in wijken waar weinig sportinfrastructuur is, zoals bijvoorbeeld ’t Broek en Klarendal. Bij de schoolsportvereniging kunnen meerdere scholen in de wijk zich aansluiten. Sportverenigingen verzorgen de diverse sporttrainingen.
  • We zetten in op multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties om deze ook in de toekomst exploitabel te houden.
  • We zorgen dat zowel het aanbod als de accommodaties van sportverenigingen toegankelijk zijn voor minder validen en ouderen.
  • Sportverenigingen zijn volop in beweging en kunnen mensen letterlijk weer fit maken voor de arbeidsmarkt. Er is een tekort aan vrijwilligers in de sport en een grote groep werkzoekenden die graag aan de slag wil. De sport kan een bijdrage leveren aan re-integratie van werkzoekenden met vrijwilligerswerk en een opleiding. De gemeente kan volgens ons de verenigingen ondersteunen met een bijdrage voor de extra begeleiding die dit vraagt.
Nieuwsberichten over Sport

Gun Vitesse de kans bij verkoop Gelredome

door Eric Greving op 2 maart 2017
Foto Juul Diepenbroek

De PvdA is van mening dat Vitesse in staat gesteld moet worden om Gelredome te kopen. Uit berichtgeving blijkt dat het Gelredome in de verkoop gaat. De PvdA vindt het van belang dat een partij eigenaar wordt die binding heeft met de stad en de regio.Vitesse is een partij die deze binding heeft. 

lees verder »

College moet snel aan de slag met extra geld voor de bestrijding van kinderarmoede

door Redactie op 24 september 2016

Bijna 6000 kinderen in Arnhem groeien op in armoede. Met de Gelrepas kunnen kinderen gratis of met korting sporten of naar muziekles. Het bereik van de Gelrepas is heel hoog in Arnhem. Maar liefst 97% van de kinderen heeft een Gelrepas, blijkt uit de Trendrapportage Inkomen en Armoede. Toch doen veel kinderen nog niet mee

lees verder »

Sportverenigingen Kermisland verdienen duidelijkheid

door Redactie op 15 juli 2016

De PvdA wil dat de sportverenigingen Arvevo en Udi 1896, die nu gebruik maken van sporthal Kermisland, snel duidelijkheid krijgen. De afstoting van deze sporthal staat gepland voor 2019 en de besparing die het oplevert wil het Arnhemse college inzetten voor het exploiteren van het nieuwe zwembad Valkenhuizen.

lees verder »

Toegezegde gymzaal komt er!

door Ria de Vries op 7 april 2016

Aandacht blijven vragen voor een voorziening loont!  Op 5 april heeft het Arnhemse College besloten dat er een nieuwe gymzaal komt aan de Fluitenkruidstraat in Malburgen. De PvdA heeft de afgelopen jaren diverse keren de slechte staat van de huidige gymzaal onder de aandacht gebracht.

lees verder »

Toekomst voetbalclub Arnhemse Boys Schuytgraaf

door Eric Greving op 9 december 2015

Het voetballen in Schuytgraaf voor de club Arnhemse Boys is niet in gevaar. Dat heeft de wethouder Sport toegezegd tijdens de bespreking van de gemeenteraad over de toekomst van deze club. Zorgen van ouders en leden hierover hebben ertoe geleid dat de PvdA, samen met de VVD, dit punt op de agenda heeft gezet.

lees verder »

Giro d’Italia in Arnhem

door Eric Greving op 30 juni 2015

De PvdA  ziet de Giro als een mooi evenement om Arnhem op de kaart te zetten. Ondernemers zullen profiteren en de Giro is een mooi evenement om sport te promoten. Toch heeft de PvdA tegen het raadsvoorstel gestemd om middelen beschikbaar te stellen.

lees verder »

Sportaccommodatienota meer woorden dan daden

door op 28 mei 2014

De Arnhemse Sportaccommodatienota van Wethouder Elfrink (SP) staat vol met mooie voornemens, maar niets is concreet. En misschien loopt de nota al weer achter op de actualiteit.

lees verder »

Sport als investering in gezondheid, buurt en werk

door op 30 januari 2014

Vanavond organiseerde de Arnhemse Sport Federatie in samenwerking met NOC*NSF en de Gelderse Sport Federatie een debat over sporten in Arnhem. Namens de PvdA sprak ik tijdens dat debat over onze plannen om iedereen in de buurt aan het sporten te krijgen én om via sport Arnhemmers fit te krijgen voor de arbeidsmarkt.

lees verder »