Studenten

Arnhem is een studentenstad en daar zijn we trots op. De PvdA wil werken aan een nóg betere stad voor studenten. Met werk voor studenten na hun studie.

Ons standpunt

Studenten maken een belangrijk deel uit van onze mooie stad. Door er te studeren en te wonen en door de vele koppelingen tussen student en stad. Denk aan het modekwartier in Klarendal en ArtEZ of de HAN met Fablab en het Arnhemse bedrijfsleven.

De PvdA wil werken aan een nog betere stad voor studenten. Door ons in te zetten voor extra studentenwoningen, het liefst zelfstandig. Door het vervoer naar de HAN-campus beter te regelen zodat bussen niet meer overvol zitten. Door initiatieven mogelijk te maken die de stad laten bruisen en ruimte maken voor creativiteit. En door gastvrijer te zijn voor internationale studenten. Zodat elke student zich nog beter thuis voelt in onze mooie stad.

Na hun studie moeten studenten in Arnhem ook aan het werk kunnen. Dat is voor ons prioriteit nummer één: Arnhem aan het werk. Dat betekent de economie en werkgelegenheid aanjagen. Door nieuwe banen naar Arnhem te halen en drempels weg te nemen voor ondernemers die voor werk zorgen. We moeten er daarnaast voor zorgen dat er voldoende stages zijn in de stad en zicht op goed werk. De PvdA wil ondernemers die stagiaires na afloop in dienst nemen daarom belonen. En bij aanbestedingen en subsidies aan bedrijven moet de gemeente eisen opnemen over stages en banen voor jongeren.

Zo maken we van Arnhem een nog betere studentenstad, met werk na je studie.

Nieuwsberichten over Studenten

John Kerstens in gesprek met 100 mbo’ers over hun toekomst op de arbeidsmarkt

door Redactie op 9 maart 2017

Vanmorgen gaat Tweede Kamerlid John Kerstens (PvdA) bij het Rijn IJssel college in Arnhem in gesprek met zo’n 100 mbo-studenten. De Arnhemmer spreekt met mbo’ers uit 4 klassen die op dat moment maatschappijleer volgen, over hun toekomst op de arbeidsmarkt.

lees verder »

Motie PvdA, VVD en D66: onderzoek naar ervaringen van studenten in Arnhem

door Redactie op 13 juli 2015

Studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) gaan in opdracht van de gemeenteraad een onderzoek doen naar het merk Arnhem studentenstad. De fracties van de PvdA, VVD en D66 dienen hiertoe vandaag de Motie Branding Arnhem Studentenstad in tijdens de raadsvergadering.

lees verder »

Meer aandacht voor ‘Arnhem Studentenstad’

door Martien Louwers op 11 mei 2015

De hogescholen in Arnhem hebben de ambitie om te groeien. De PvdA vindt het van belang dat de hogescholen deze ambitie waar kunnen maken en hebben het college van B&W met een motie verzocht voor de komende begroting een strategische opgave uit te werken waarmee meer aandacht wordt besteed aan Arnhem Studentenstad.

lees verder »

De politiek moet er zijn voor jongeren

door op 4 maart 2014

De afgelopen weken bezocht ik verschillende jongerencentra om met in plaats van over jongeren te praten. Jongeren zoals ik zelf. Jongeren met allerlei wensen en zorgen voor de toekomst. De mooiste wensen vaak. Maar met hele reële zorgen ook. De hindernissen én mogelijkheden die zij tegen komen, daar kan de politiek bij helpen. Sterker nog,

lees verder »

Meer en betere huisvesting voor studenten

door Redactie op 28 februari 2014

De Partij van de Arbeid wil meer en kwalitatief betere huisvesting voor studenten. We willen dat belemmeringen om langdurig leegstaande kantoren om te bouwen naar studentenwoningen worden weggenomen. Daarnaast moeten foute huisjesmelkers steviger worden aangepakt, de overheid moet particuliere investeringen in studentenwoningen stimuleren en de positie van de student-huurder moet worden versterkt.

lees verder »