Veiligheid

Iedereen heeft recht op een veilige buurt. Waar je thuis bent, moet je een veilig gevoel hebben. De PvdA maakt daarom werk van veiligheid in Arnhem. Zonder veiligheid geen leefbare stad. En vooral, geen sociale stad.

Ons standpunt

Arnhem staat op een aantal verkeerde lijstjes nog steeds veel te hoog. Zo gaat het met de veiligheidcijfers in Arnhem nog steeds niet goed. Wij maken ons sterk voor een effectiever veiligheidsbeleid en hebben daarvoor een Actieplan voor een veiliger Arnhem.

Veilig over straat

 • Aanval op de overval. Zet in op alle effectieve maatregelen tegen overvallen.
 • Naast de bestaande shops geen nieuwe coffeeshops in Arnhem.
 • Geen nieuwe seksinrichtingen in Arnhem. Andere steden vechten om ze kwijt te raken.

Wonen in een veilige wijk

 • Het aantal woninginbraken in onze stad moet worden verminderd.
 • Veiligheid is onderdeel van de wijkaanpak: zet in op de sociale aspecten.
 • Veiligheid op het spoor: treinen met gevaarlijke stoffen niet harder dan 40 km/u.

Maatregelen die werken

 • Aanpak van probleemjongeren via het Veiligheidshuis moet blijven bestaan.
 • Geen bezuinigingen op maatregelen die problemen achter de voordeur aanpakken.
 • Investeer in fysieke veiligheid zoals genoeg verlichting en schone straten.
 • Laat de buurt meepraten over de inzet van de wijkagent.

Slagvaardige opsporing en handhaving

 • Zet buitengewoon opsporingsambtenaren effectief in, juist in wijken en niet alleen op het parkeerbeleid.
 • Aangifte doen moet makkelijker en veiliger worden. Het kan niet zo zijn dat burgers geen aangifte meer doen.
Nieuwsberichten over Veiligheid

Geen nieuwe coffeeshops in woonwijken Arnhem

door Marte Straatsma op 15 februari 2017

Mensen moeten rustig kunnen blijven wonen in hun eigen buurt. Daar waar ze zich thuis voelen, mogen mensen niet ineens de dupe worden van het nieuwe coffeeshopbeleid dat nu wordt voorgesteld door de burgemeester. De PvdA wil daarom geen nieuwe coffeeshops in woonwijken waar deze nu nog niet zijn.

lees verder »

Discriminatie door politie: Proef met ‘stopformulieren’

door Marilyn A-Kum op 2 juli 2016

De aanhouding van Typhoon in juni maakt duidelijk dat etnisch profileren door de politie niet alleen in de VS maar ook in Nederland voorkomt. Via social media liet Typhoon weten op basis van zijn uiterlijk door de politie aan de kant te zijn gezet. Zijn mooie auto ‘matchte’ namelijk niet met zijn huidskleur. Helaas duiken

lees verder »

Visie op de Korenmarkt

door op 1 februari 2016

De PvdA fractie heeft inmiddels meerdere keren aangedrongen haast te maken met de visie op en plannen voor de Korenmarkt en de binnenstad in zijn geheel. Dit is hard nodig.

lees verder »

Opvang vluchtelingen in Elderhoeve

door Martien Louwers op 14 december 2015

Steeds meer mensen ontvluchten vanwege oorlog of politieke vervolging hun land. De PvdA vindt dat mensen in nood opgevangen moeten worden. Er zijn daarvoor op korte termijn veel extra opvangplekken nodig overal in het land. Ook in Arnhem hebben we een verantwoordelijkheid om mensen op te vangen.

lees verder »

Geen coffeeshops in ‘nieuwe’ wijken

door op 1 december 2015
Foto Veiligheid en Justitie

Veilig wonen in je eigen wijk staat voor de PvdA voorop. “Coffeeshops in ‘nieuwe’wijken als Presikhaaf of Rijkerswoerd betekent overlast in meer wijken in Arnhem”, aldus raadslid Karin Lasthuizen. D66, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren vinden het sluiten van coffeeshops onwenselijk en pleiten daarom voor de afschaffing van het huidige uitsterfbeleid voor coffeeshops.

lees verder »

Omstreden Atlanco Rimec betrokken bij bouw Arnhem Centraal

door Martien Louwers op 26 mei 2015
Foto Luuk Broer

Het omstreden  uitzendbedrijf Atlanco Rimec is betrokken bij de bouw van Arnhem Centraal. Het programma Zembla heeft onderzoek gedaan naar dit Ierse bedrijf en constateert ernstige misstanden die al jaren duren. Ook in Arnhem. De PvdA wil hier meer van weten en stelt vragen aan het Arnhemse college.

lees verder »

Raadsbrede steun voor behoud gerechtshof in Arnhem

door Martien Louwers op 28 april 2015

Vanavond wordt in de Arnhemse gemeenteraad, op initiatief van de PvdA en de VVD, een motie ingediend voor behoud van de kantoorlocatie en het gerechtsbestuur in Arnhem. De motie wordt door alle partijen in de raad gesteund.

lees verder »

Onderzoek oorzaak radicalisering en jihadisme

door op 8 oktober 2014
Foto Martin Wieldraaijer

“De problematiek van Syriëgangers blijft ons bezighouden. Niet alleen de openbare veiligheid en de bedreiging daarvan door eventueel terugkerende Syriëgangers, maar ook de oorzaken van radicalisering”, aldus Engin Bülbül. De PvdA wil zich niet alleen bezig houden met symptoombestrijding, maar ook weten waarom jongeren radicaliseren en dit tegengaan.

lees verder »

Discriminatie tegengaan

door Martien Louwers op 16 september 2014

Iedereen heeft het recht om beschermd te worden tegen discriminatie, racisme en willekeur. Discriminatoir geweld is ontoelaatbaar. Ik ben dan ook erg geschrokken van de ervaring die de 26-jarige joodse Arnhemmer Jonathan vorig week meemaakte.

lees verder »

Veilig ondernemen

door op 4 juli 2014

Van verschillende kanten horen we dat er weer vaak wordt ingebroken in winkels, zoals op het Winkelcentrum Elderveld, waar in de maand mei maar liefst twee keer werd ingebroken bij de Primera. Dit vinden wij een zorgelijke ontwikkeling juist omdat het winkelcentrum in april de eerste ster voor het Keurmerk Veilig Ondernemen kreeg.

lees verder »