Verkeer en vervoer

De PvdA wil dat de stad goed bereikbaar blijft, met zo min mogelijk overlast voor burgers op het gebied van milieu en veiligheid. Daarom stimuleren we de aanleg van nieuwe openbaarvervoersverbindingen. Op wijk- en buurtniveau pakken we de knelpunten in het verkeer aan waar de bewoners de meeste hinder van ondervinden.

Ons standpunt

Voor werken en wonen is de bereikbaarheid van de stad van groot belang. Zowel voor de auto als voor het openbaar vervoer en de fiets. Dat betekent frequente en snelle buslijnen, doortrekken van de A15 naar de A12 (zonder tolheffing op de Pleyroute), aanleg van de N837 (verbinding van Schuytgraaf naar de A50 bij Heteren) en voldoende openbare fietsenstallingen in de binnenstad.

Voor de PvdA blijft de trolley als hoogwaardige, schone vorm van openbaar vervoer centraal staan. Het trolleynetwerk wordt doorgetrokken naar Huissen, Bemmel en Nijmegen. Ook zijn wij voorstander van een rechtstreekse treinverbinding tussen Arnhem Presikhaaf en Nijmegen Heijendaal. Daarmee komen kennis en kunde van beide steden dichter bij elkaar en kunnen 15.000 studenten naadloos pendelen tussen de vestigingen van de HAN en de Radboud Universiteit.

Nieuwsberichten over Verkeer en vervoer

Papieren parkeervergunning moet verleden tijd zijn

door Hanny van Nunen op 25 september 2017

PvdA en CU vragen het college om bij het parkeerbedrijf een efficiëntieslag te maken. Controle van het parkeren gebeurt tegenwoordig met kentekenherkenning op basis van de parkeerrechtendatabase. De papieren vergunning die particulieren voor het raam leggen is dus inmiddels overbodig.

lees verder »

Samen met de buurt

door Eric Greving op 27 maart 2017

Vandaag zal de PvdA, met de ChristenUnie en de SP, een voorstel indienen, om samen met de buurt verdere afspraken te maken over de invulling van het nieuwe plan voor de supermarkt in Lombok en de beperking van de gevreesde overlast. Met bewoners uit de directe schil rondom het supermarktterrein en bewoners die wat verderaf in

lees verder »

Van Wijken Weten een succes maken vraagt inzet van alle betrokkenen

door Martien Louwers op 28 oktober 2016

Vanaf 1 januari 2017 krijgen de wijken het in Arnhem voor het zeggen. Er wordt meer dan 100 miljoen euro aan budget overgeheveld naar de wijken. Van mobiliteit, handhaving en toezicht tot ondersteuning van vrijwilligers, wijkgericht werken en integratie.

lees verder »

Regierol voor Arnhem bij doelgroepenvervoer

door Ria de Vries op 25 maart 2016

Vervoer voor inwoners die wegens een beperking geen gebruik kunnen maken van regulier openbaar vervoer, moet in Arnhem en in de stadsregio goed geregeld worden. De PvdA heeft daarom ingestemd met de bestuurlijke samenwerking van de gemeenten in de regio om dit doelgroepenvervoer te gaan organiseren en uitvoeren.

lees verder »

Trolley 2.0

door Hanny van Nunen op 22 maart 2016

Arnhem moet ook verantwoordelijkheid nemen voor het mislukken van de samenwerking met het lokale bedrijf EL-KW bij het project “Trolley 2.0”. Daarvoor heeft de gehele gemeenteraad een motie aangenomen waarin de wethouder wordt opgedragen opnieuw in overleg te treden met EL-KW. De wethouder moet de gemeenteraad vóór 1 juli ’16 informeren over de uitkomst.

lees verder »

Strijden voor buslijn 8, ook als je 87 bent

door Eric Greving op 17 februari 2016
Foto Eric Greving

Bewoners van de Tuinstede bij verzorgingshuis Vreedenhoff, blijven strijden voor  de verdwenen buslijn 8. Een strijd, gesteund door de Arnhemse PvdA, omdat we pleiten voor een goede busverbinding voor deze doelgroep.

lees verder »

Meldpunt dienstregeling busvervoer

door Eric Greving op 16 december 2015

Door het wegvallen van buslijn 8 in Arnhem is de bereikbaarheid van winkelcentrum Presikhaaf voor veel ouderen, die rondom de Velperweg en de Bronbeeklaan wonen, aanzienlijke verslechterd. De PvdA Arnhem heeft hierover veel reacties ontvangen. “Aangezien goed openbaar vervoer beschikbaar moet zijn, heb ik direct contact gezocht met de PvdA-Statenfractie”, zegt Eric Greving.

lees verder »

Alternatief vervoer medewerkers Presikhaaf Bedrijven moet verantwoord zijn

door Ria de Vries op 28 april 2015

Het maatvervoer voor medewerkers van Presikhaaf Bedrijven wordt met ingang van 1 juli a.s. afgeschaft. De PvdA maakt zich grote zorgen over de gevolgen van deze ontwikkeling. “De medewerkers van Presikhaaf Bedrijven moeten op een veilige en medisch verantwoorde manier naar het werk kunnen, “, aldus raadslid Ria de Vries. Daarover stelt zij vandaag vragen

lees verder »

Welkom in Arnhem…

door Marilyn A-Kum op 26 januari 2015
Foto Gemeente Arnhem

Op 1 januari j.l. heeft het Arnhemse college betaald parkeren ingevoerd in de binnenstad van Arnhem. De Partij van de Arbeid is het niet eens dat we betaald moeten parkeren in de binnenstad na 18.00 uur.

lees verder »