Werk en inkomen

Werk vinden en behouden is onze topprioriteit. Crisis of geen crisis: iedereen moet mee blijven doen. Als mensen werkloos of arbeidsongeschikt dreigen te raken, is bemiddeling en ondersteuning ‘van werk naar werk’ (door mobiliteitscentra en re-integratie) het meest effectief. Laaggeschoolden krijgen hierbij wat de PvdA betreft extra aandacht.

Ons standpunt

Denk daarbij bijvoorbeeld aan om- en bijscholingscursussen. Helaas zijn er ook nog steeds veel mensen langdurig werkloos. Daarom zijn wij blij met het succes van de participatiecoaches die deze mensen actief weten te krijgen. Ook van bedrijven verwachten wij een bijdrage aan het oplossen van de werkloosheid. Zij kunnen bijvoorbeeld meer stageplekken en leerwerkplaatsen creëren.

Vrijwilligerswerk kan ook uitstekend gebruikt worden om ervaring op te doen, weer in een werkritme te komen en mee te doen in de samenleving. Daarom kunnen werklozen met behoud van hun uitkering helpen in het onderwijs, de sport en het welzijnswerk. De PvdA blijft voorstander van verplichte omscholingstrajecten voor langdurig werklozen.

Nieuwsberichten over Werk en inkomen

Blij met ontwikkelingen rond Presikhaaf Bedrijven

door Ria de Vries op 14 juli 2017

Gisteren heeft het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Presikhaaf Bedrijven unaniem besloten dat de huidige medewerkers van Presikhaaf aan de slag gaan in het werkbedrijf Arnhem. Daarmee is veel onrust rond de toekomst van het werkbedrijf weggenomen en is blijvende samenwerking in de regio ten behoeve van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

lees verder »

Weet jij de weg naar beschut werk?

door Ria de Vries op 9 juni 2017
Foto PvdA Arnhem

Arnhemmers, die een indicatie nodig hebben bij het UWV voor een beschermde werkomgeving en extra begeleiding, het zogeheten beschut werk, zullen niet actief door de gemeente Arnhem aangemeld worden. Zij moeten dit zelf aanvragen. Maar hoe doe je dat?

lees verder »

5 redenen waarom je vandaag op John Kerstens zou moeten stemmen

door Redactie op 15 maart 2017

Vandaag zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Moeilijk kiezen? Voor alle twijfelaars: er is redding! Je hebt straks geen enkele aarzeling met stemmen meer na het lezen van deze 5 redenen waarom je vandaag op John Kerstens zou moeten stemmen.

lees verder »

John Kerstens in gesprek met 100 mbo’ers over hun toekomst op de arbeidsmarkt

door Redactie op 9 maart 2017

Vanmorgen gaat Tweede Kamerlid John Kerstens (PvdA) bij het Rijn IJssel college in Arnhem in gesprek met zo’n 100 mbo-studenten. De Arnhemmer spreekt met mbo’ers uit 4 klassen die op dat moment maatschappijleer volgen, over hun toekomst op de arbeidsmarkt.

lees verder »

Druk heeft resultaat: Primark belooft leven te beteren

door Redactie op 7 maart 2017

In gesprekken met Tweede Kamerlid John Kerstens (PvdA) en vakbond FNV heeft modeketen Primark aangegeven “geschrokken” te zijn van de klachten van het personeel over de arbeidsomstandigheden en “beterschap” beloofd. Het gesprek kwam tot stand nadat de PvdA acties voerde voor het personeel van Primark-vestigingen na klachten over misstanden voor werknemers. De barre omstandigheden voor

lees verder »

Afspraak is afspraak

door Ria de Vries op 5 maart 2017

Je vraagt een uitkering aan en moet (wettelijk) 8 weken op het besluit wachten. Gelukkig vindt het Arnhemse College deze periode te lang en ook in het coalitie-akkoord staat dat er binnen 3 weken een besluit genomen moet zijn. Maar de praktijk wijst anders uit.

lees verder »

Onderzoek naar ongeoorloofd cameratoezicht personeelsruimten Primark

door Redactie op 22 februari 2017

Tweede Kamerlid John Kerstens (PvdA) vraagt de Autoriteit Persoonsgegevens om onderzoek te doen naar de Primark na aanwijzingen van ongeoorloofd cameratoezicht dat onder andere bij functioneringsgesprekken wordt gebruikt.

lees verder »

Veranderingen bij Presikhaaf Bedrijven op de voet gevolgd

door Ria de Vries op 22 februari 2017

De PvdA-fracties in de regio blijven zich zorgen maken over de veranderingen bij Presikhaaf Bedrijven. De grootste zorg betreft de medewerkers. De fracties willen het belang van samenwerking benadrukken, zoals de mogelijkheden om buiten de gemeentegrenzen te kunnen werken, zich te kunnen ontwikkelen, werk te verrichten dat passend is met de begeleiding die erbij hoort.

lees verder »

John Kerstens en Paul Tang in actie voor personeel Primark Arnhem

door Redactie op 18 februari 2017

Vandaag vragen Tweede Kamerlid John Kerstens en Europarlementariër Paul Tang (PvdA) aandacht voor de slechte werkomstandigheden voor het personeel bij kledingwinkel Primark in de Arnhemse binnenstad.

lees verder »

Zoektocht naar Arnhemmers met schulden

door Redactie op 13 augustus 2016
Foto PvdA

Arnhem moet actief gaan zoeken naar mensen met (het risico op) problematische schulden, die nog geen schuldhulpverleningstraject hebben. Fractielid Hanny van Nunen wil dat het college van burgemeester en wethouders een actieplan opstelt om deze mensen in de stad te bereiken.

lees verder »