Aart van Cooten

Algemeen bestuurslid

Debby Kok

Penningmeester

Eric Greving

Raadslid

Woordvoerder Verkeer, Volkshuisvesting/Ruimtelijke Ordening , Milieu, Financiën en ondersteuner voor de Wijkaanpak en Veiligheid.

Giovanni Visser

Secretaris

Hanny van Nunen

Fractievolger

Woordvoerder WMO en Ouderenbeleid, ondersteuner voor Ruimtelijke Ordening/ Wonen, Jeugdzorg, Schulddhulpverlening, Crisis/ GGZ

Jerry Janssens

Algemeen bestuurslid, canvascoördinator

John Kerstens

Tweede Kamerlid

Onderkant arbeidsmarkt, Handhaving SZW, Internationale arbeid

Joy Moonen – van der Stel

Fractievolger

Woordvoerder Inclusie voor de gebieden toegankelijkheid, wonen, werk, onderwijs, beleid en regelgeving voor mensen met een lichamelijke beperking

Judith Tenbusch

Algemeen bestuurslid

Juul Diepenbroek

Fractiemedewerker

Marilyn A-Kum

Raadslid

Woordvoerder Economische Zaken, Stadsregiozaken, Jeugdwerkloosheid, Jeugdbeleid en Integratie en ondersteuner voor Cultuur

Mark Lauriks

Voorzitter

Marte Straatsma

Raadslid

Woordvoerder Onderwijs, Jeugdzorg en Veiligheid

Martien Louwers

Fractievoorzitter

Algemeen woordvoerder, Woordvoerder Cultuur, Wijkaanpak en ondersteuner voor Economische Zaken, Zorg, Armoede en Financiën.

Ombudsteam

Ombudsteam

Redactie

Redactie website PvdA Arnhem

Ria de Vries

Raadslid

Woordvoerder Participatiewet, Armoedebeleid, Schuldhulpverlening, Maatschappelijke opvang/ Crisis/ GGZ