Eric Greving

Raadslid
Woordvoerder Verkeer, Volkshuisvesting/Ruimtelijke Ordening , Milieu, Financiën en ondersteuner voor de Wijkaanpak en Veiligheid.

Eric Greving (1977) is gemeenteraadslid voor de PvdA en wijkambassadeur voor Geitenkamp en Vredenburg/Kronenburg/Holthuizen/ Immerloo/ ’t Duifje.

Eric is beleidsadviseur bij een adviesbureau en woont in Malburgen-Oost.

Afval scheiden ook lonend voor minima

door Eric Greving op 26 september 2017

Op 25 september heeft de gemeenteraad besloten dat het Arnhemse college scenario’s aan de raad voor moet leggen waarbij goed afval scheiden ook voor minima lonend is, met als uitgangspunt dat minima er niet op achteruit gaan. De PvdA heeft zich, samen met GroenLinks, hard gemaakt om dit systeem socialer en eerlijker te maken.

lees verder »

Diftar voor iedereen

door Eric Greving op 12 juli 2017

In maart van dit jaar heeft de PvdA tegen het voorstel voor invoering van Diftar gestemd, aangezien het voorstel op dat moment niet sociaal, eerlijk en solidair was. Op 10 juli kwam de uitwerking voor de invoering aan bod. Het was een roerige bespreking in de raad…

lees verder »

Windturbines en zonneveld Koningspleij

door Eric Greving op 10 juli 2017

Vandaag heeft de PvdA ingestemd met het bestemmingsplan om vier windturbines mogelijk te maken op de Koningspley. De gesprekken hierover lopen al jaren. In deze discussie heeft de PvdA vooral gepleit voor goed overleg met omwonenden en het waarborgen van een goede bewonersparticipatie.

lees verder »

Geen dure woningen in het Arnhemse groen

door Eric Greving op 10 mei 2017
Foto PvdA Arnhem

Het plan van de gemeente om te zoeken naar locaties voor woningen in het topsegment is volgens de PvdA een slechte verkenning dat voortkomt uit een proces zonder overleg met bewoners en dat ook nog eens ingrijpt in het groen in Arnhem. De afgelopen weken hebben we in de gemeenteraad gesproken over de verkenning wervende woonmilieus.

lees verder »

Het Diftarsysteem: niet eerlijk en niet sociaal

door Eric Greving op 29 maart 2017

De PvdA heeft tegen de invoering van Diftar gestemd tijdens de behandeling in de Arnhemse gemeenteraad op 27 maart j.l. De voorstellen om het systeem socialer en eerlijker te maken kregen geen meerderheid. Diftar is het systeem waarbij mensen niet meer een vast bedrag betalen voor de afvalstoffenheffing, maar per aangeboden zak restafval. Papier, plastic en

lees verder »

Samen met de buurt

door Eric Greving op 27 maart 2017

Vandaag zal de PvdA, met de ChristenUnie en de SP, een voorstel indienen, om samen met de buurt verdere afspraken te maken over de invulling van het nieuwe plan voor de supermarkt in Lombok en de beperking van de gevreesde overlast. Met bewoners uit de directe schil rondom het supermarktterrein en bewoners die wat verderaf in

lees verder »

Gun Vitesse de kans bij verkoop Gelredome

door Eric Greving op 2 maart 2017
Foto Juul Diepenbroek

De PvdA is van mening dat Vitesse in staat gesteld moet worden om Gelredome te kopen. Uit berichtgeving blijkt dat het Gelredome in de verkoop gaat. De PvdA vindt het van belang dat een partij eigenaar wordt die binding heeft met de stad en de regio.Vitesse is een partij die deze binding heeft. 

lees verder »

Stadsblokken Meinerswijk: de finale

door Eric Greving op 19 december 2016

Op 30 november 2016 vond het referendum plaats over het uitwerkingskader Stadsblokken Meinerswijk. Het moment dat de inwoner van Arnhem zich kon uitspreken. De uiteindelijke opkomst bedroeg 24%. Van deze mensen heeft 64% voor het raadsvoorstel gestemd en 35% tegen. Een duidelijke uitslag dus. Op 19 december heeft de gemeenteraad een definitief besluit genomen over

lees verder »

De bewoner praat mee bij windturbines Koningspley

door Eric Greving op 19 december 2016

Al jaren wordt er gesproken over de realisatie van windmolens op de Koningspley en Kleefsewaard. Het college heeft hiertoe intentieovereenkomsten gesloten met een initiatiefnemer. In de communicatie is al die jaren aangegeven dat bewonersparticipatie een belangrijk onderdeel van het proces is. Windmolens zijn een kansrijk middel om de ambities op het gebied van duurzame energie

lees verder »

Referendum Stadsblokken Meinerswijk

door Eric Greving op 17 november 2016

Op 30 november 2016 gaan de Arnhemmers naar de stembus om hun mening te geven over de ontwikkeling van Stadsblokken Meinerswijk. De afgelopen weken is ook de PvdA regelmatig gevraagd wat ons advies is en wat wij hiervan vinden. Het lijkt mij goed om dat kort samen te vatten.

lees verder »