Hanny van Nunen

Fractievolger
Woordvoerder WMO en Ouderenbeleid, ondersteuner voor Ruimtelijke Ordening/ Wonen, Jeugdzorg, Schulddhulpverlening, Crisis/ GGZ

Hanny van Nunen (1964) is fractievolger van de PvdA en wijkambassadeur voor St. Marten/Sonsbeek en de Burgemeesterswijk.

Ze heeft een adviesbureau en is tevens als vrijwilliger actief in de schuldhulpverlening als budgetcoach. Ze woont in de Burgemeesterwijk.

Papieren parkeervergunning moet verleden tijd zijn

door Hanny van Nunen op 25 september 2017

PvdA en CU vragen het college om bij het parkeerbedrijf een efficiëntieslag te maken. Controle van het parkeren gebeurt tegenwoordig met kentekenherkenning op basis van de parkeerrechtendatabase. De papieren vergunning die particulieren voor het raam leggen is dus inmiddels overbodig.

lees verder »

De mantelzorger aan zet!

door Hanny van Nunen op 13 juli 2017

Het mantelzorgcompliment wordt vanaf 2018 afgestemd op de wens van de mantelzorger.

lees verder »

Trolley 2.0

door Hanny van Nunen op 22 maart 2016

Arnhem moet ook verantwoordelijkheid nemen voor het mislukken van de samenwerking met het lokale bedrijf EL-KW bij het project “Trolley 2.0”. Daarvoor heeft de gehele gemeenteraad een motie aangenomen waarin de wethouder wordt opgedragen opnieuw in overleg te treden met EL-KW. De wethouder moet de gemeenteraad vóór 1 juli ’16 informeren over de uitkomst.

lees verder »

Bestemmingsplan Fluvium-Westervoortsedijk opnieuw geagendeerd

door Hanny van Nunen op 2 maart 2016
Foto Arnhem.nl

Het bestemmingsplan Fluvium-Westervoortsedijk is door PvdA en VVD opnieuw geagendeerd omdat er enerzijds nieuwe informatie verkregen is die het onduidelijk maakt of de raad toentertijd wel in bezit was van de juiste informatie omtrent de vergunning van de puinbreker van van Houtem, en anderzijds dat we twijfels hebben of de toezeggingen van de wethouder inzake de

lees verder »

1 jaar wijkteams: informatievoorziening kan beter

door Hanny van Nunen op 17 december 2015
Foto PvdA

Afgelopen jaar heeft er een grote verandering plaatsgevonden in de zorg. Daarin vormt het functioneren van de wijkteams een zeer belangrijk onderdeel van de WMO-zorg in Arnhem. Het is dan ook van groot belang om na bijna 1 jaar te weten of de inwoners de zorg krijgen die zij nodig hebben.

lees verder »

Puntjes op de i bij plan tegengaan wateroverlast

door Hanny van Nunen op 5 november 2015

Betere communicatie richting de inwoners en een goede klachtafhandeling. Twee van de vier extra ‘PvdA-punten op de i’ in het gemeentelijke Actieplan Wateroverlast. Wethouder van Burgsteden heeft bij de behandeling van het Actieplan Wateroverlast toegezegd onze  vier punten over te nemen.

lees verder »