Martien Louwers

Fractievoorzitter
Algemeen woordvoerder, Woordvoerder Cultuur, Wijkaanpak en ondersteuner voor Economische Zaken, Zorg, Armoede en Financiën.

Martien Louwers (1979) is fractievoorzitter voor de PvdA en wijkambassadeur voor de wijk het (Arnhemse) Broek en Elderveld.

Martien werkt als adviseur Public Affairs bij NOC*NSF. Daarnaast is Martien bestuurslid bij het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA. Ze woont in Klarendal.

Oppositie wil verbetering bestuurscultuur

door Martien Louwers op 7 juli 2017

De Arnhemse oppositiepartijen PvdA, VVD, GroenLinks, Arnhem Centraal, Christen Unie, Partij voor de Dieren, Verenigd Arnhem en de Arnhemse Ouderen Partij maken zich zorgen over de bestuurscultuur en daarmee de bestuurbaarheid van de stad. De oppositie dient a.s. maandag in de gemeenteraad twee voorstellen in om de eerste stap te zetten naar een betere samenwerking

lees verder »

Extra lening voor Musis baart zorgen

door Martien Louwers op 17 mei 2017
Foto PvdA Arnhem

Onlangs is de nieuwe concertzaal van Musis in gebruik genomen. Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over het verstrekken van een lening aan de stichting MSA van 8 miljoen euro, 4 miljoen meer dan in 2015 werd aangegeven.

lees verder »

Hoe sociaal is het volgen van de landelijke trend voor de Arnhemmers die in armoede leven?

door Martien Louwers op 16 mei 2017
Foto PvdA

In Arnhem is het aantal mensen met een inkomen lager dan 120% van het sociaal minimum hoger dan elders in het land. Het Arnhemse college wil het armoedebudget naar beneden bijstellen op basis van cijfers van het CPB. De PvdA vraagt zich af hoe sociaal deze maatregel is.

lees verder »

Vergaderruimte te huur

door Martien Louwers op 3 maart 2017

De PvdA maakt zich zorgen over de haalbaarheid van de opgave voor de locatie Rozet om inkomsten te verwerven door ruimtes in het gebouw te verhuren voor verschillende typen bijeenkomsten. Ook het nieuwe Musis Sacrum en Focus Filmtheater hebben deze opgave. Onlangs heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de doorontwikkeling van Rozet. De relatie

lees verder »

Van Wijken Weten een succes maken vraagt inzet van alle betrokkenen

door Martien Louwers op 28 oktober 2016

Vanaf 1 januari 2017 krijgen de wijken het in Arnhem voor het zeggen. Er wordt meer dan 100 miljoen euro aan budget overgeheveld naar de wijken. Van mobiliteit, handhaving en toezicht tot ondersteuning van vrijwilligers, wijkgericht werken en integratie.

lees verder »

Behoud succesfactoren Arnhemse wijkaanpak!

door Martien Louwers op 11 juli 2016

Arnhem kent al heel lang een succesvolle wijkaanpak. In het overleg tussen bewoners, gemeente, corporaties en andere instellingen zijn er zichtbare verbeteringen doorgevoerd in o.a. de wijken Klarendal en Malburgen. Betrokken bewoners hebben zich jarenlang ingezet voor de verbetering van hún wijk. Met “van wijken weten” worden er veel meer taken op het niveau van

lees verder »

Niet zomaar bezuinigen op voorzieningen in de wijken

door Martien Louwers op 30 mei 2016

In de perspectiefnota wordt voorgesteld om 1 miljoen euro te bezuinigen op onder andere ondersteuning aan mensen met een beperking, het jeugd- en jongerenwerk, vrijwilligersondersteuning en activiteiten voor ouderen. Volgens de PvdA een onlogisch voorstel.

lees verder »

Integratie als belangrijke opgave in de stad

door Martien Louwers op 30 mei 2016

Tijdens buurtbezoeken komen wij tegen dat de ene kant van de straat moeilijk in contact komt met de andere kant van de straat, omdat de verschillen in inkomen of cultuur groot zijn. Soms geldt dat zelfs voor mensen die elkaars directe buren zijn. Als mensen elkaar niet kennen, elkaar niet zien, dan kunnen vooroordelen ontstaan.

lees verder »

Voorstel aanpak mismatch op de arbeidsmarkt

door Martien Louwers op 30 mei 2016

Vanavond dien ik een voorstel in om de mis-match tegen te gaan op de arbeidsmarkt. We willen dat het college samen met bedrijfsleven en onderwijs gaat nadenken over hoe de mis-match op de arbeidsmarkt in de toekomst kan worden voorkomen en hoe we daar vandaag, nú dus, al op kunnen anticiperen.

lees verder »

SP-wethouder struikelt over puinbreker

door Martien Louwers op 30 maart 2016

Wethouder Mink heeft alsnog zijn conclusies getrokken uit het debat over een puinbreker bij het recyclingbedrijf Van Houtum. Op 29 maart maakte hij zijn aftreden bekend.

lees verder »