25 maart 2015, om 21:30, De Lommerd, Spijkerstraat 185c | De Lommerd, Spijkerstraat 185c

Algemene ledenvergadering

Agenda

Inloop: 19:30 uur.

  1. Opening
  2. Jaarrekening 2014
  3. Benoeming nieuwe gewestelijk afgevaardigden
  4. Uitslag en duiding provinciale statenverkiezingen door Statenlid Piet Wanrooij
  5. Landelijke actualiteiten, toegelicht door Tweede Kamerlid John Kerstens
  6. Pauze
  7. Interview met de gemeenteraadsfractie
  8. Borrel