26 juni 2013, De Lommerd, Spijkerstraat 185a | De Lommerd, Spijkerstraat 185a

Algemene ledenvergadering: jaarrekeningen

Op woensdag 26 juni behandelen we de jaarcijfers. Dit is het enige onderwerp voor deze algemene ledenvergadering. We sluiten af met het afscheid van onze regioconsulent Jan van der Meulen. We beginnen om 20:00 uur in de Lommerd (inloop vanaf 19:30 uur).