29 januari 2014, De Lommerd, Spijkerstraat 185a | De Lommerd, Spijkerstraat 185a

Algemene ledenvergadering: voorbereiding congres

Tussen al het campagnegeweld gaat het verenigingsleven ‘gewoon’ door: we bespreken de 29e het congres dat op 15 en 16 februari zal plaatsvinden in Breda. Tijdens het congres kunnen we stemmen over het Europees verkiezingsprogramma en stellen we de kandidatenlijst vast voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. Ook kiezen we een deel van het partijbestuur. Verder vindt er een debat plaats over het onlangs gepresenteerde rapport van de Commissie-Melkert, waarin aanbevelingen staan voor een uitweg uit de crisis, en wordt er ingegaan op de voortgang van het werk van de commissie-Noten over ledendemocratie. We blikken daarnaast vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen en buigen ons over het rapport van de Werkgroep Integriteit.

Tijdens de algemene ledenvergadering is er verder aandacht voor onze eigen campagne tot nu toe en tot 19 maart. En Tweede Kamerlid John Kerstens zal stilstaan bij de ontwikkelingen rondom de nieuwe bijstandswet.

Agenda:

  1. Opening (kennismaking met nieuwe leden, & ‘mag ik iets zeggen?’)
  2. Voorbereiding congres
  3. Stand van zaken campagne
  4. Nieuwe bijstandswet met Tweede Kamerlid John Kerstens
  5. Vanuit de fractie