1 oktober 2016, om 18:00, Geniet in de Weerd, Weerdjesstraat 168, 6811 JH Arnhem | Geniet in de Weerd, Weerdjesstraat 168, 6811 JH Arnhem

‘De arbeidsmarkt van de toekomst: een inclusieve arbeidsmarkt’ – met Jetta Klijnsma en John Kerstens

Met staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma en Tweede Kamerlid John Kerstens, met ondernemers en werknemers met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt, met vertegenwoordigers van sociale diensten, het werkgeversservicepunt, lokale en provinciale politici en met de vakbeweging gaan we zaterdagmiddag 1 oktober aan de slag met de arbeidsmarkt van de toekomst: de inclusieve arbeidsmarkt.

Samen aan het werk met de mogelijkheden van de Participatiewet. Op zoek naar goede voorbeelden, knelpunten en oplossingen. Samen kijken naar wat mensen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Want de arbeidsmarkt van de toekomst is een arbeidsmarkt voor iedereen.

Het programma:  

13.00:   Inleiding door dagvoorzitter Roeland Kreeft. Interviews met betrokkenen. Richard Duppen (Avabel), Rob Wieten (Activerend werk regio Arnhem), Guido Jansen (Presikhaaf Bedrijven).

13.30:   Reactie door Jetta Klijnsma, staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Mogelijkheid tot het stellen van vragen.

14.30: ‘Inspiratietafels’. Aan zeven tafels discussie over voorbeelden, knelpunten en mogelijkheden. Met onder meer onderwijsspecialisten, het Werkgevers Service Punt, ondernemers, de vakbeweging. Samen in gesprek over de arbeidsmarkt van de toekomst.

15.30:  Bespreken resultaten. Welke nieuwe ideeën zijn er geboren? Wat geven we mee aan de landelijke en lokale politiek. Gesprek met John Kerstens (Tweede Kamer); Peter Bollen (wethouder Doesburg) en Richard Duppen (Avabel).

16.00:   Netwerkborrel

18.00:  Afsluiting

Aanmelden kan bij Truus Vink via fractie@pvdagelderland.nl.