11 januari 2014, MFC Presikhaven | MFC Presikhaven

PvdA in de buurt: Presikhaaf-West

Zaterdag 11 januari gaan we met onze gemeenteraadsleden en vrijwilligers in Presikhaaf-West op buurtbezoek. Van deur tot deur vragen we wat er goed gaat en wat er beter kan, en waar de lokale politiek iets kan betekenen voor mensen.