27 november 2013, De Lommerd, Spijkerstraat 185c | De Lommerd, Spijkerstraat 185c

Vaststelling kandidatenlijst

Op woensdag 27 november aanstaande stellen we de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 vast. De concept-kandidatenlijst is verspreid onder de leden.

Inloop: 19:30 uur.