9 september 2015, om 20:00, De Lommerd, Spijkerstraat 185c | De Lommerd, Spijkerstraat 185c

Voorbereiding Politieke Ledenraad

De eerstvolgende Politieke Ledenraad staat in het teken van Prinsjesdag, Goed Werk (onder andere het basisinkomen) en Onze Verzorgingstaat (onder andere zeggenschap in de zorg). Op woensdag 9 september aanstaande willen we deze Ledenraad samen met jullie en onze afgevaardigde voorbereiden. Dat doen we met een discussie over bovenstaande thema’s met inbreng van in ieder geval Tweede Kamerlid John Kerstens en Laurent de Vries, bestuurder bij zorginstelling Viattence.

Behoefte om op 9 september ook andere actuele onderwerpen te bespreken in aanloop van de Politieke Ledenraad? Stuur dan even een mail naar afdelingarnhem@pvda.nl. Je bent van harte welkom in De Lommerd, Spijkerstraat 185c, vanaf 19:30 uur (inloop). We beginnen om 20:00 uur.