28 februari 2015, om 16:00, T-Huis, Laan van Presikhaaf 3 | T-Huis, Laan van Presikhaaf 3

Vrijwilligersborrel

Informele borrel met de Arnhemse PvdA-kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen.