11 oktober 2013, Bosch, Apeldoornseweg 4A Arnhem | Bosch, Apeldoornseweg 4A Arnhem

Ondernemerscafé met Selçuk Öztürk en John Kerstens

Bij het Ondernemerscafé, vrijdag 11 oktober om 17:00 uur in Bosch, besteedt de PvdA bijzondere aandacht aan de Arnhems middenstand.

De detailhandel is een belangrijke banenmotor in Arnhem. De sector zorgt voor 10% van de werkgelegenheid in de stad. “Ondernemers hebben het niet gemakkelijk en daarmee staan banen onder druk. Wat hebben bedrijven in de detailhandel nodig om te kunnen ondernemen?,” wil fractievoorzitter Martien Louwers graag van hen horen.

Tweede Kamerleden Selçuk Öztürk en John Kerstens geven hun visie op de rol van ondernemers bij het scheppen van banen. Raadslid Marilyn A-Kum gaat in op wat de PvdA Arnhem kan betekenen voor ondernemers. Andere aanwezigen zijn juwelier Alexander van Hoven, bloemist Marco van Marco’s Bloemen en ontwikkelaar Frank Donders.

De leiding is deze avond in handen van fractievoorzitter Martien Louwers.

De avond vormt het sluitstuk van de Week van de Ondernemer die de PvdA Arnhem organiseert. Met behulp van een vragenlijst gaan raadsleden, John Kerstens en vrijwilligers die week op twee momenten langs ondernemers in de binnenstad en de wijken Malburgen en Presikhaaf. De uitkomsten worden deze avond gepresenteerd en besproken. Wees welkom!