Jan Blasweilerleergang

Maak op 1 en 10 juli op bijzondere wijze kennis met lokale politiek

De PvdA wil komende jaren een factor van betekenis blijven in de Arnhemse politiek. Natuurlijk, want we hebben ideeën genoeg. Actieve leden, bestuurders én gemeenteraadsleden spelen daarbij een belangrijke rol.

In de aanloop naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 organiseert het bestuur van de Arnhemse PvdA een compacte Jan Blasweiler-leergang. Jan Blasweiler was een actieve, verbindende, en te vroeg overleden, PvdA’er in onze stad.

De leergang bestaat uit twee delen: een inspiratie-, training- en discussiedag op zaterdag 1 juli en een bezoek aan de gemeenteraadsvergadering van maandagavond 10 juli. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Ben jij benieuwd wat er allemaal speelt in de Arnhemse politiek en hoe het is om volksvertegenwoordiger te zijn in de gemeenteraad? Lijkt het je leuk om je debatvaardigheden te ontwikkelen en aan een praktijkopdracht te werken die geïnspireerd is op de Arnhemse werkelijkheid? Doe je graag inspiratie op van PvdA-politici met een bijzondere loopbaan en betrokken mensen in de stad? Meld je dan aan! De doelgroep van deze leergang is iedereen die erover nadenkt voor het eerst politiek actief te worden, of opnieuw verdieping te geven aan het lidmaatschap van de PvdA met een verdere lokale kennismaking.

Programma zaterdag 1 juli:

Locatie: MFC Klarendal, Kazernestraat 2 in Arnhem

10:00 uur:       Inloop.
10:15 uur:       Kennismaking.
10:30 uur:       Inleiding: Marianne Besselink, burgemeester van Bronkchorst (zie bio). Gesprek en uitleg over politiek actief worden, over de rol van de gemeenteraad in de lokale politiek, rolverdeling van college van burgemeester & wethouders en raad, coalitie en oppositie.
12:00 uur:       Lunch.
13:00 uur:       Lokaal thema uitgediept: wonen in Arnhem
Inleiding door Gerrit Breeman, directeur Volkshuisvesting (zie bio). Woningbouw is bij uitstek een thema dat raakt aan de kernwaarden van de PvdA: sociale woningbouw, verkoop/sloop van huurwoningen, stadsvernieuwing, kloof tussen Noord en Zuid, huisvesting statushouders, bouwen voor de rijken, versterking van het centrum. Aan welke knoppen kan gemeenteraad draaien?
13:30 uur:      Deelnemers bedenken in tweetallen een voorstel. Breeman reageert.
14:00 uur:       Theepauze.
14:15 uur:       Debattraining en simulatiespel onder leiding van Marinka Mulder, fractievoorzitter in Culemborg (zie bio) over een sociaaldemocratisch thema in Arnhem.
16:00 uur:      Evaluatie simulatiespel.
16:30 uur:       Drankje.

Programma maandagavond 10  juli, gemeentehuis 

Kennismaking met de PvdA-fractie en meemaken van de raadsvergadering.

Wil je meedoen? Meld je dan aan bij Aart van Cooten via aart@citaat.nl

Als je nog vragen hebt, kun je bellen: 06 – 18 22 58 30.

Graag aanmelden voor vrijdag 16 juni.


Bio’s coaches/gesprekpartners

Marianne Besselink (PvdA) is burgemeester van de Gelderse gemeente Bronckhorst en startte haar politieke loopbaan toen zij als 18-jarige in Drenthe werd gekozen als jongste Provinciale Statenlid van Nederland. Als voorzitter van een gemeenteraad kan Marianne alles vertellen over wat je in de lokale politieke arena kan verwachten, maar ze kan verder putten uit veel politieke ervaring: Marianne was eerder al Gedeputeerde én Tweede Kamerlid. Verder treedt ze regelmatig op als coach voor PvdA-leergangen en jonge politici met ambitie.

Gerrit Breeman is directeur van Volkshuisvesting Arnhem, de grootste woningbouwcorporatie van de stad. Hij is een van de drijvende krachten achter de wijkaanpak in Arnhem en verantwoordelijk voor het opknappen van krachtwijken zoals Klarendal en Malburgen. Het voor veel Arnhemmers zo belangrijke thema ‘wonen’ kent hij van haver tot gort en als corporatiedirecteur is hij bekend met lokale én landelijke politiek. Sinds dit jaar is Gerrit ook voorzitter van het stichtingsbestuur van Vitesse, waar hij als trouwe supporter al tijden op de tribune te vinden was.

 Marinka Mulder, werkzaam in het onderwijs, werd op haar 20e gemeenteraadslid voor de PvdA in Culemborg en is dat inmiddels meer dan zeven jaar. De afgelopen periode was zij lijsttrekker, fractievoorzitter en vormde ze een college met VVD, D66, GroenLinks en PvdA, de langstdurende lokale formatie in de geschiedenis. Dit jaar was zij kandidaat-Kamerlid. Marinka deed ooit zelf mee met de debatwedstrijd Op weg naar het Lagerhuis en gaf honderden debattrainingen, zowel aan raadsleden als VMBO-leerlingen.