Door op 17 december 2015

1 jaar wijkteams: informatievoorziening kan beter

Afgelopen jaar heeft er een grote verandering plaatsgevonden in de zorg. Daarin vormt het functioneren van de wijkteams een zeer belangrijk onderdeel van de WMO-zorg in Arnhem. Het is dan ook van groot belang om na bijna 1 jaar te weten of de inwoners de zorg krijgen die zij nodig hebben.

Het organiseren van zorg in de buurt is een hele nieuwe manier van werken. De wijkteams zijn open en transparant, er wordt mét de cliënt en niet over de cliënt gesproken. Bij voorkeur schrijft de cliënt het behandelplan zelf. Kortom, de cliënt staat centraal in deze werkwijze.

De PvdA spreekt veel cliënten en organisaties over de nieuwe werkwijze. We ontvangen signalen dat de wijkteams echt in ontwikkeling zijn, ze elkaar steeds beter weten te vinden en er ook gewerkt wordt aan nieuwe oplossingen. Dat is erg positief om te horen. Maar er komen ook kritische punten naar boven, zoals de informatievoorziening over de rechten van cliënten. We hebben bereikt dat voortaan iedereen bij de bevestiging van het keukentafelgesprek een informatiefolder gaat ontvangen (digitaal of op papier) over zowel de mogelijkheid voor het gratis inschakelen van onafhankelijke cliëntondersteuning bij het keukentafelgesprek als over de klachten- en bezwaarprocedures. Ook dat de onafhankelijke cliëntenondersteuning écht onafhankelijk wordt en door een organisatie van buiten de wijkteams verzorgd gaat worden.

Verder is het afgelopen jaar duidelijk geworden dat er een minimale hoeveelheid beschikkingen (formeel besluit) afgegeven worden naar aanleiding van de toegekende hulp. Veel mensen ervaren het als een grote drempel om dat verzoek alsnog aan de wijkcoach te vragen. De PvdA vindt het belangrijk dat mensen goed geïnformeerd worden over het belang van een beschikking en deze zonder problemen kunnen ontvangen indien dat gewenst is. Op basis hiervan kan men namelijk beslissen om bezwaar te maken als men het niet eens is met de toekenning van de hulp of zorg. Ook dat is nu afgesproken.

Als PvdA zullen we blijven volgen hoe het werken met de wijkteams zich ontwikkeld. Bij zo’n grote verandering is het van groot belang dat het voor iedereen begrijpelijk blijft en dat men toegang heeft tot de noodzakelijke zorg en de beste maatwerkoplossing gezocht wordt.
De fractie zal het komende jaar verschillende onderwerpen rondom de zorg bespreekbaar maken in de raad. Natuurlijk is de fractie bereikbaar voor vragen en/of opmerkingen via telefoon of mail.