Door op 26 juli 2013

‘1000 verhalen’ als basis voor het PvdA-verkiezingsprogramma

Duizend persoonlijke verhalen van Arnhemmers vormen de basis voor het verkiezingsprogramma van de PvdA in Arnhem richting de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Deze zomer voeren leden van de verkiezingsprogrammacommissie van de PvdA gesprekken met veel verschillende Arnhemmers via buurtbezoeken, in 1-op-1 gesprekken en door de inzet van ‘crowdsourcing’.

“We willen van Arnhemmers zelf de verhalen horen, zij zijn de ervaringsdeskundigen”, zegt Debby Kok, voorzitter van de programmacommissie. Kok, oud-raadslid voor de PvdA en werkzaam in het onderwijs, stelt: “Een goed verkiezingsprogramma schrijf je niet door je met een aantal andere PvdA-leden een paar weken op te sluiten in een zolderkamer, maar door met mensen in gesprek te gaan over hun zorgen en wensen.”

Persoonlijke gesprekken
De PvdA gaat in Arnhem regelmatig de wijken in om met bewoners te praten over wat er speelt in hun buurt. Zo kwam de PvdA het afgelopen jaar in contact met duizenden Arnhemmers tijdens vijftien buurtbezoeken. Iedere Arnhemmer heeft zijn eigen verhaal en deze gesprekken leveren dan ook waardevolle informatie op. De komende weken gaat de PvdA ook gerichte 1-op-1 gesprekken voeren met Arnhemmers over specifieke onderwerpen die een belangrijke plek krijgen in het PvdA verkiezingsprogramma 2014-2018, zoals werkgelegenheid, zorg en veiligheid. Ook gaan de leden in gesprek met organisaties zoals de politie, ondernemersverenigingen en jongerenorganisaties.

‘Crowdsourcing’
Arnhemmers kunnen niet alleen hun verhaal kwijt aan de PvdA, maar ook hun ideeën voor de toekomst van Arnhem. Via het concept ‘Queetz’ kunnen Arnhemmers vanaf augustus op een speciale website hun suggesties en ideeën meegeven voor het verkiezingsprogramma van de partij. Iedereen kan vervolgens stemmen op zijn favoriete idee voor Arnhem. De beste suggesties worden besproken op een speciale slotbijeenkomst en komen mogelijk in het verkiezingsprogramma terecht.

De programmacommissie verwacht in oktober de eerste resultaten te kunnen presenteren aan leden van de PvdA en andere belangstellenden.