Dit heeft de PvdA verwoord in een motie, opgesteld samen met bewoners en in overleg met Quadraam