In gesprek met de stad

Door Eric Greving op 24 april 2018

Op 21 april hebben de partijen die in gesprek zijn over een nieuwe coalitie, GroenLinks, VVD, D66 en de PvdA, een ‘Stadsdag’ georganiseerd. Op deze dag kwamen ruim 150 inwoners samen om te praten over wat er leeft in de stad.

De onderhandelende partijen vinden dat inwoners, ondernemers, belangengroepen en andere geïnteresseerden input moeten kunnen leveren op het coalitieakkoord. Tijdens de Stadsdag kon iedereen die dat wilde aan tafels meepraten over zeven thema’s:

  • Werkgelegenheid en onderwijs
  • Armoede en schuldhulpverlening
  • Groen, openbare ruimte en Omgevingswet
  • Open bestuur (samenwerking stad en politiek)
  • Duurzaamheid (inclusief energietransitie en mobiliteit)
  • Wonen en wijken
  • Aantrekkelijke en veilige stad (inclusief cultuur, bereikbaarheid en vestigingsklimaat)

Van de gesprekken die hebben plaatsgevonden zijn verslagen gemaakt. Daarnaast hebben bewoners ideeën kunnen aandragen bij statafels. Als laatste waren ‘vliegende reporters’ aanwezig om mensen op straat te vragen naar hun ideeën voor de toekomst. Al deze ideeën worden samen met de verslagen van de gesprekken uitgewerkt. De uitkomst wordt meegenomen in de gesprekken over de formatie. Daarnaast dienen de opbrengsten als input voor de komende raadsperiode. Alle partijen in de raad, ongeacht of ze straks in de coalitie of in de oppositie zitten, kunnen natuurlijk aan de slag met de uitkomsten van de dag.

De PvdA kijkt terug op een prachtige dag waarbij allerlei Arnhemmers hebben laten zien geïnteresseerd te zijn wat er speelt in de stad en ideeën te hebben voor de toekomst. Daarnaast zijn veel mensen spontaan langs gelopen om bij de statafels met raadsleden in gesprek te gaan of ideeën in te brengen. De input van deze Stadsdag is enorm waardevol voor de verdere gesprekken over de nieuwe coalitie en voor het werk in de komende raadsperiode. We vonden het ook goed om te zien dat bijna alle partijen uit de raad aanwezig waren of betrokken waren bij de dag. Een goede stap naar een mooie samenwerking, met de stad en tussen de partijen onderling. Wat de PvdA betreft komt er dan ook zeker een vervolg op deze dag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto-impressie: Martin Wieldraaijer.

Eric Greving

Eric Greving

Eric Greving (1977) is fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem en wijkambassadeur voor Geitenkamp en Vredenburg/Kronenburg/Holthuizen/ Immerloo/ ’t Duifje. Eric is beleidsadviseur bij een adviesbureau en woont in Malburgen-Oost.

Meer over Eric Greving