Door op 15 november 2015

Aandacht voor anoniem solliciteren in Arnhem

Niet de achternaam, maar de kwalificaties en geschiktheid moeten leidend zijn bij het bepalen of iemand de baan krijgt waarop gesolliciteerd wordt. “Anoniem solliciteren is een middel om te kijken of er meer sollicitanten uitgenodigd worden dan voorheen”, zegt Marilyn A-Kum in de uitzending van Omroep Gelderland.

Niet iedereen krijgt gelijke kansen op de arbeidsmarkt. De werkloosheid onder allochtone Arnhemmers is hoger dan die onder autochtone Arnhemmers. De ongelijkheid op de arbeidsmarkt door mogelijke discriminatie bij het solliciteren lost zich echter niet vanzelf op. In verschillende gemeenten wordt al gewerkt met anoniem solliciteren.  Het voorstel van de PvdA, samen met Verenigd Arnhem, om ook in Arnhem te starten met een dergelijke proef is door de gemeenteraad aangenomen. Het gaat om bewustwording als middel tegen discriminatie. Andere gemeenten

Andere gemeenten, waaronder Nijmegen, hebben in het verleden een dergelijke proef gehad. “In Arnhem is de situatie anders”, legt Marilyn uit in het artikel in Metronieuws. “Een andere tijd en in Arnhem meer werkloosheid onder allochtone jongeren”. Dat niet iedereen voorstander is van een dergelijke proef is te horen in de radiouitzending “1 Op Straat” van NPO 1. De PvdA kijkt uit naar de resultaten van deze proef, die na de zomer in 2016 voorgelegd zullen worden aan de gemeenteraad.