Na actie PvdA krijgt burgerinitiatief Elderveld eerlijke kans

20 december 2017

Bewoners in Elderveld zijn een initiatief gestart om de strook grond tussen de Oegstgeeststraat en het spoor groen te houden. Bij nieuwbouwplannen voor een school op die plek zijn inwoners niet betrokken. Afgelopen zaterdag is de PvdA langs de deuren gegaan om daarover met bewoners te praten. Uit dit bezoek blijkt dat een meerderheid van de bewoners die we hebben gesproken het initiatief steunt en zij zich zorgen maken over de leefbaarheid in de wijk. Nadat de PvdA hiervoor aandacht heeft gevraagd in de gemeenteraad, krijgt het burgerinitiatief nu een eerlijke kans.

Elderveld is ‘versteend’ en de groenstrook waar de bouwplannen voor gemaakt zijn is één van de weinige groene gebieden in de wijk. De PvdA heeft afgelopen maandag in de raad met andere partijen een motie ingediend om geen onomkeerbare stappen te nemen bij de planvorming rondom het nieuwe schoolgebouw van het Lorentz Lyceum totdat de gemeenteraad heeft beslist op het burgerinitiatief. Door het college is naar aanleiding van deze motie toegezegd dat de reactie van het college op het burgerinitiatief nog deze maand beschikbaar komt. Hiermee kan het initiatief in januari 2018 in de gemeenteraad behandeld worden. Voor die tijd worden geen onomkeerbare stappen genomen.  Dit betekent dat het bewonersinitiatief behandeld wordt zonder druk van de lopende plannen.

In het verleden (2007) is een nota van randvoorwaarden vastgesteld voor dit gebied. Dit was in de tijd dat hier nog plannen waren voor een grootschalige kantoor en woonontwikkeling. Deze strook zou de entree vormen voor de nieuwe woonwijk Schuytgraaf. Door de crisis zijn deze plannen nooit gerealiseerd. Al die tijd is de strook groen gebleven en heeft het een kwaliteit voor de omgeving behouden en gekregen. De bewoners willen deze kwaliteit behouden. Er is door de PvdA bij het besluit over de Nota van Randvoorwaarden een motie ingediend om de uitwerking tot stand te laten komen in overleg met de buurt. Deze motie is aangenomen. Helaas heeft het college hier, nu 10 jaar later, geen gevolg aangegeven.

Het is jammer dat bewoners een bewonersinitiatief moeten indienen om gehoord te kunnen worden. Dit had natuurlijk van te voren moeten gebeuren. Het is helaas niet de eerste keer dat het zo loopt. Nu het toch zo ver is gekomen is de PvdA blij dat het bewonersinitiatief wordt behandeld zonder dat er onomkeerbare stappen in het proces rondom de school worden gezet. Dit doet recht aan het initiatief dat de bewoners hebben genomen.