Door Ria de Vries op 5 maart 2017

Afspraak is afspraak

Je vraagt een uitkering aan en moet (wettelijk) 8 weken op het besluit wachten. Gelukkig vindt het Arnhemse College deze periode te lang en ook in het coalitie-akkoord staat dat er binnen 3 weken een besluit genomen moet zijn. Maar de praktijk wijst anders uit.

De PvdA heeft al eerder vragen gesteld over deze afspraak. De wethouder gaf toen aan dat in Arnhem een gemiddelde van 16,5 dagen gehaald wordt. De PvdA heeft de cijfers opgevraagd die tot dit gemiddelde leiden en daaruit blijkt dat 69% van de aanvragen binnen de afgesproken termijn van drie weken wordt afgehandeld . 27% is tussen 18 en 30 dagen afgehandeld- in 4% van de gevallen kostte het meer dan 30 dagen. Daarvan lag  één aanvraag (van 45 dagen) boven de wettelijke termijn van 8 weken. Ook bleek dat de informatieverstrekking, zowel mondeling als schriftelijk, nog steeds uitging van de wettelijke acht weken in plaats van de Arnhemse norm van drie weken.

Voor de PvdA roepen deze cijfers en de wijze van informatieverstrekking nieuwe vragen op, die onlangs zijn ingediend. De fractie wil van het College vooral weten wat zij gaat doen om de Arnhemse norm van 3 weken voor elke aanvraag te kunnen waarborgen. Ook wil de fractie weten hoe het College het verstrekken van de informatie aan de aanvrager gaat verbeteren.

 

Ria de Vries

Ria de Vries

Ik ben Ria en ben 60 jaar oud. In het dagelijks leven ben ik budgetcoach. Ik maak me boos over onrecht. Mensen die een afwijzing krijgen voor een uitkering terwijl ze geen cent hebben, daklozen die niet naar binnen mogen bij Iriszorg, het gevecht dat men in Arnhem moet leveren voor goede zorg als er

Meer over Ria de Vries