Voor de PvdA roepen deze cijfers en de wijze van informatieverstrekking nieuwe vragen op, die onlangs zijn ingediend