Door Eric Greving op 26 september 2017

Afval scheiden ook lonend voor minima

Op 25 september heeft de gemeenteraad besloten dat het Arnhemse college scenario’s aan de raad voor moet leggen waarbij goed afval scheiden ook voor minima lonend is, met als uitgangspunt dat minima er niet op achteruit gaan. De PvdA heeft zich, samen met GroenLinks, hard gemaakt om dit systeem socialer en eerlijker te maken.

Dit wijzigingsvoorstel werd besproken bij het agendapunt over de invoering van Diftar, het het systeem waarbij mensen een vast basisbedrag betalen voor de afvalstoffenheffing en daar bovenop een bedrag per zak restafval.

De PvdA heeft altijd aangegeven in te kunnen stemmen als het voorstel sociaal, solidair en eerlijk is. Solidair voor mensen die te maken hebben met medisch afval, sociaal voor bijvoorbeeld ouderen die niet met grote zware afvalzakken kunnen slepen. Sociaal en eerlijk ook voor de minima. Een meerderheid in de raad had al eerder besloten om een groot deel van de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing te schrappen. Dit met de gedachte dat mensen bij Diftar veel meer zelf grip hebben op de hoogte van de afvalstoffenheffing. De PvdA en GroenLinks hebben de afgelopen periode hard tegen gestreden om deze maatregel terug te draaien. Het is oneerlijk als de meeste mensen er door goed scheiden van afval op vooruit kunnen gaan en de minima er hoe dan ook op achteruit gaan. Helaas hebben we geen meerderheid gekregen voor voorstellen om dit terug te draaien.

Vorige week maandag bleek dat, bij een nieuwe bespreking over Diftar, er toch bereidheid bestond om te kijken naar oplossingen voor de minima. PvdA en GroenLinks hebben dit vastgelegd in een amendement. Helaas niet het volledig terugdraaien van de bezuiniging, maar wel een opdracht aan het college om scenario’s aan de raad voor te leggen waarbij goed afval scheiden ook voor minima lonend is, met als uitgangspunt dat minima er niet op achteruit gaan. Afgelopen maandag is dit amendement met een grote meerderheid aangenomen. Voor de PvdA was dit aanleiding om ook voor de invoering van Diftar per 1 januari 2019 te stemmen.

De PvdA heeft vanaf het begin gepleit voor het volledig terugdraaien van de bezuiniging op de kwijtschelding. We hadden nu dit niet lukt tegen het voorstel kunnen zijn. Echter, het slechtste scenario voor de minima is dat de bezuiniging niet wordt teruggedraaid en diftar niet wordt ingevoerd. Daarom zijn we toch blij dat dit amendement is aangenomen. Mensen gaan voor het politieke gelijk.

Eric Greving

Eric Greving

Eric Greving (1977) is fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem en wijkambassadeur voor Geitenkamp en Vredenburg/Kronenburg/Holthuizen/ Immerloo/ ‘t Duifje. Eric is beleidsadviseur bij een adviesbureau en woont in Malburgen-Oost.

Meer over Eric Greving