Door Ria de Vries op 28 april 2015

Alternatief vervoer medewerkers Presikhaaf Bedrijven moet verantwoord zijn

Het maatvervoer voor medewerkers van Presikhaaf Bedrijven wordt met ingang van 1 juli a.s. afgeschaft. De PvdA maakt zich grote zorgen over de gevolgen van deze ontwikkeling. “De medewerkers van Presikhaaf Bedrijven moeten op een veilige en medisch verantwoorde manier naar het werk kunnen, “, aldus raadslid Ria de Vries. Daarover stelt zij vandaag vragen aan het Arnhemse college.

Op dit moment worden met alle medewerkers, die nu nog van deze vervoersmogelijkheid gebruik maken, gesprekken gevoerd over het alternatief van openbaar vervoer of de regiotaxi voor het woon-werk-verkeer. Bij het gebruik van de regiotaxi voor woon-werk verkeer, wordt het hoge tarief in rekening gebracht. Deze kosten kunnen oplopen tot €300 per maand en zullen voor rekening van de medewerker zijn. Daarnaast zijn er medewerkers, die om medische redenen niet met de regiotaxi of het openbaar vervoer kunnen reizen. Als maatvervoer wordt afgeschaft zitten die medewerkers straks, ondanks hun arbeidsovereenkomst, thuis. De PvdA ziet graag dat maatvervoer blijft bestaan voor die medewerkers waarvoor de Regiotaxi of openbaar vervoer geen verantwoorde alternatieven zijn. Van het College wil de PvdA weten of ze bereidt is een vergoeding te betalen voor de (hoge) vervoerskosten voor de medewerkers als Presikhaaf Bedrijven daarvoor een verzoek indient bij de gemeente.

Mondelinge vragen maatvervoer Presikhaaf Bedrijven

Ria de Vries

Ria de Vries

Ik ben Ria en ben 60 jaar oud. In het dagelijks leven ben ik budgetcoach. Ik maak me boos over onrecht. Mensen die een afwijzing krijgen voor een uitkering terwijl ze geen cent hebben, daklozen die niet naar binnen mogen bij Iriszorg, het gevecht dat men in Arnhem moet leveren voor goede zorg als er

Meer over Ria de Vries