Antwoorden SP in Kieskompas wekken verbazing

22 februari 2018

Gisteren berichtten diverse media over de antwoorden van de SP op stellingen van het Kieskompas, de officiële stemwijzer die de gemeente Arnhem in gebruik neemt. Zo is er verbazing over het feit dat de SP “mee eens” antwoordt op de stelling dat alle asielzoekerscentra in Arnhem gesloten moeten worden. Ook zijn er bezwaren dat de SP, op stellingen die gaan over armoedebeleid en zeker werk voor mensen, een ander standpunt inneemt dan zij via hun stemgedrag in de gemeenteraad en optreden in het stadsbestuur heeft laten zien de afgelopen jaren. Hieronder volgt een onderbouwing.

Screenshot: Arnhem Direct.

Het Kieskompas wordt door veel kiezers gebruikt om hun stem te bepalen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daarom is het van groot belang dat zij daarbij correct worden geïnformeerd over de standpunten van de verschillende partijen. Op de stellingen die gaan over extra middelen voor armoedebeleid en het meer en vast in dienst nemen van mensen door de gemeente antwoordt de SP in het Kieskompas nu positief. Dat klopt niet met de werkelijkheid van de afgelopen jaren. De SP stemde juist consequent tegen, waar de PvdA vóór stemde. Daarom heeft de PvdA bezwaar gemaakt tegen deze voorstelling van zaken in het Kieskompas.

Screenshot: De Gelderlander.

De SP zegt in het Kieskompas meer geld te willen uittrekken voor armoedebestrijding. De PvdA toont echter aan dat de SP-fractie in maar liefst zeven verschillende gevallen de afgelopen jaren tegen voorstellen stemde om dit daadwerkelijk te doen. In plaats daarvan steunde de SP-fractie het college dat verschillende keren bezuinigingen op het armoedebeleid doorvoerde. Ook de stellingname van de SP op de stelling over het in vaste dienst nemen van mensen, ook als dat tot meer kosten leidt, strookt niet met het standpunt dat de SP hier eerder in de gemeenteraad over heeft ingenomen. SP-wethouder Mink wilde 64 payrollers geen tijdelijk arbeidscontract geven omdat dat de gemeente teveel geld kostte. SP-wethouder Elfrink (nu lijsttrekker) zorgde ervoor dat alle muziekdocenten uit gemeentelijke dienst hun vaste aanstelling verloren en als zzp’ers aan de slag moesten gaan waardoor zij zo’n 40% van hun inkomen verloren. De beslissende amendementen en moties, etc., zijn hieronder te vinden.