Bijlage A2016 motie_Nieuw_Perspectief_Armoedeagenda__16M90__van_de_fracties_Groenlinks_en_de_PvdA