Bijlage A2017 Verworpen Amendement Budget armoedebestrijding (eerste toevoeging) (17A36) van de fracties GroenLinks en PvdA