Bijlage A2017 verworpen motie Tekorten Beschermingsbewind Boom niet laten rusten op het armoedebudget (17M62) van de fracties PvdA_ CU_ PvdD