Bijlage W2015 Raadsvoorstel Herstelplan Kunstbedrijf Arnhem