Door Ria de Vries op 27 juni 2016

Armoedebestrijding is mensen echt helpen!

De PvdA vind dat er hard gewerkt moet worden om zoveel mogelijk gezinnen te helpen om uit de zorgen te komen. Kinderen dienen een onbezorgde jeugd te hebben, en geen zorgen omdat er niet genoeg eten is, ze niet mee kunnen met schoolreisjes en sport. Met het huidige voorstel van het college lukt dat niet goed.

De PvdA maakt zich zorgen over het groeiend aantal huishoudens in Arnhem dat op en onder de armoedegrens moet leven. Maar we zijn vooral boos over de plannen van het college om de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing gedeeltelijk af te schaffen. Daarom dient de PvdA vanavond een amendement in, waarin we het college opdragen om dat plan te laten varen.

Ook gezinnen met kinderen hebben het zwaar. De Gelrepas kan daar wat mee helpen, maar dan moeten gezinnen wel weten dat die mogelijkheid er is. Om die reden vragen we het college om in die wijken, waar de armoede het grootst is, meer aandacht en informatie te geven aan de gezinnen over het gebruik van de Gelrepas. Dan kunnen kinderen mee doen met sport en culturele activiteiten.

De schulddienstverlening mag wat ons betreft voor meer mensen toegankelijk zijn. Mensen met een midden inkomen komen nu nergens voor in aanmerking. Voor leningen worden ze afgewezen omdat de rente van de Sociale bank Gelderland zo hoog is, dat ze de aflossing nooit kunnen betalen. De PvdA dient dan ook een motie in om een onderzoek te starten of een lagere rente goedkoper uit zal pakken dan mensen de schulddienstverlening te laten gaan.

Het is de PvdA een doorn in het oog dat de gemeente het beslag op inkomen niet opheft als de zogenaamde stabilisatieovereenkomst getekend is. Zorg Instituut Nederland en de belastingdienst doen dit namelijk wel. De PvdA zou graag zien dat de gemeente Arnhem dat ook doet, zodat een minnelijke traject meer kans van slagen heeft. Ook daar dienen we een motie over in.

Ria de Vries

Ria de Vries

Ik ben Ria en ben 60 jaar oud. In het dagelijks leven ben ik budgetcoach. Ik maak me boos over onrecht. Mensen die een afwijzing krijgen voor een uitkering terwijl ze geen cent hebben, daklozen die niet naar binnen mogen bij Iriszorg, het gevecht dat men in Arnhem moet leveren voor goede zorg als er

Meer over Ria de Vries