7 januari 2014

Arnhem aan het werk

Op zaterdag 4 januari, na het buurtbezoek aan Klarendal, sprak PvdA-lijsttrekker Martien Louwers haar nieuwjaarsspeech uit in CASPAR. Hieronder een verkorte versie van die speech.

Foto: Harry Gerritsen.

Foto: Harry Gerritsen.

De PvdA Arnhem is het nieuwe jaar meteen goed begonnen met de start van de campagne in Klarendal. Ook in campagnetijd gaat de PvdA met zoveel mogelijk Arnhemmers in gesprek. De komende 2,5 maanden is de PvdA vooral te vinden in de wijken. Want het maakt wat uit op wie je gaat stemmen op 19 maart!

Nederlanders hebben verhoudingsgewijs weinig belangstelling voor lokale politiek in vergelijking met andere landen. Het gemeentebestuur krijgt wel een hoger rapportcijfer (5,9) dan de Haagse politiek (4,9). Ik zie een opgave voor de PvdA om in deze verkiezingstijd onze kiezers duidelijk maken dat voor wie je stemt ook gevolgen heeft voor hele belangrijke onderwerpen zoals veiligheid, zorg en goed werk. En we maken daarin als PvdA Arnhem onze eigen keuzes. Niet de kleurplaat inkleuren die Den Haag ons geeft.

Bijna 6000 Arnhemmers ontvangen een bijstandsuitkering en er komen geen banen bij, er verdwijnen banen. Het ligt natuurlijk niet allemaal aan de politiek maar door er niet adequaat op te reageren is de situatie verergert. De gemeente Arnhem heeft het nog nooit zo slecht gedaan in het aan het werk helpen van mensen. Arnhem doet het zelfs het slechts van alle grote steden. En dat zou je toch niet verwachten van een college waarin de VVD de portefeuille economische zaken heeft.

Arnhem doet het ook slecht waar het armoede betreft. Uit het armoedesignalement blijkt dat in Arnhem 12.300 mensen op of rond de armoedegrens leven. Het feit dat we hier een noodvoedselbank hebben is schrijnend. Er zijn in onze stad mensen die niets te eten hebben. Ik vind het ook onbegrijpelijk dat mensen soms weken moeten wachten om geholpen te worden in de schuldhulpverlening. Het besluit om juist hierop te bezuinigen heeft verstrekkende gevolgen voor mensen.

Het is duidelijk dat er genoeg te doen is voor de Partij van de Arbeid. Wij willen meer kansen op werk creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doen we bijvoorbeeld door meer productiewerk naar Arnhem te halen. We willen ook de aantrekkelijkheid van Arnhem als vestigingsstad vergroten en hebben ondernemers gevraagd wat daar voor nodig is op korte termijn. Uit eigen onderzoek blijkt dat het tegengaan van leegstand, verbeteren van de veiligheid en betere bereikbaarheid van de binnenstad onderwerpen zijn  die de ondernemers van belang vinden. En we willen voorkomen dat nog meer mensen hun baan kwijtraken door in te zetten op begeleiding van werk naar werk met banenpoules en het verkennen van mogelijkheden om te gaan werken over de grens.

Werk is ook de beste weg uit armoede. Maar het mag natuurlijk niet zo zijn dan mensen geen eten kunnen kopen. Wij gaan daarom voor een ruimhartiger armoedebeleid. Uit onderzoeken blijkt dat wanneer kinderen op jonge leeftijd niet mee kunnen doen, dat op oudere leeftijd negatief doorwerkt.  Daarom moeten kinderen uit gezinnen met een laag inkomen gratis kunnen sporten of naar muziekles. Wij willen de inkomensgrens op 120% van het sociaal minimum leggen. Het is nu 110%. Het is ons helaas niet gelukt om in deze raadsperiode een meerderheid achter dit voorstel te krijgen.

Dit college heeft besloten om te bezuinigen op de schulddienstverlening. Dat heeft gezorgd voor veel problemen. Mensen worden niet op tijd geholpen waardoor schulden oplopen. Daar leggen we ons niet zomaar bij neer.  Er moet zo snel mogelijk capaciteit bij!

We zijn de afgelopen maanden al regelmatig de wijken in gegaan om in gesprek te gaan met Arnhemmers. In veel van de wijken die we bezochten geven bewoners aan dat zij veiligheid en het tegengaan van overlast belangrijk vinden. Overvallen, inbraken, dealers in de buurt, onveilige achterpaden, troep op straat en slechte verlichting zijn voorbeelden van klachten die bewoners hebben. En ik neem die klachten erg serieus. We willen per wijk een plan om de veiligheid te verbeteren. We willen dat bewoners zelf ook zeggenschap hebben in de zaken die extra prioriteit krijgen in de buurt, onder het motto de buurt bestuurt. Het wordt dus ook hard werken aan het verbeteren van de veiligheid.

Vorige week belde een bezorgde Arnhemmer mij op. Ze had gehoord dat de zorg misschien niet meer inkomensafhankelijk zou gaan zijn. Ze heeft de hulp in de huishouding echt nodig en is bang dat ze die niet meer kan betalen straks. Ik vind dat iedereen die zorg nodig heeft zorg moet kunnen krijgen en dat ook hierin de meest kwetsbare Arnhemmers in de kosten moeten worden ontzien. Ook als dat meer geld kost dan we als gemeente van het rijk krijgen.

Nog 2,5 maanden tot de verkiezingen. De PvdA Arnhem heeft zin in de campagne met een duidelijk doel voor ogen. Arnhem aan het werk, met een goede baan voor alle Arnhemmers. Goede zorg dichtbij. En veilige buurten met schone straten.

(Gesproken tekst geldt.)