Door op 6 februari 2014

Arnhem kan kunstopleidingen ArtEZ niet missen

Arnhem heeft een rijk cultureel leven waar wij trots op zijn. ArtEZ is een factor van jewelste in het culturele landschap. De studenten die daar rondlopen geven kleur aan onze stad. Het zou eeuwig zonde zijn als een aantal van deze kunstopleidingen van ArtEZ uit onze stad vertrekken.

We mogen de handen dicht knijpen met de vele kunstopleidingen die ArtEZ nu aanbiedt in Arnhem. Dit trekt creatieve geesten naar onze stad, geeft Arnhem een onderscheidend karakter ten opzichte van andere steden en zorgt voor mooie evenementen, exposities en andere vormen van verheffing en vermaak. En dat tijdens, maar zeker ook na de studieperiode van deze Arnhemse kunststudenten.

Helaas lijkt het bestuur van de hogeschool voor de kunsten nu het beleid in te zetten om de kunstopleidingen uit elkaar te trekken en ze te herverdelen over  Arnhem, Enschede en Zwolle. Maar disciplines uit elkaar trekken, daar is niets vernieuwend aan. Juist door de samenwerking tussen alle kunstopleidingen bloeit Arnhem. Door een herverdeling van de kunstopleidingen over de drie vestigingen van ArtEZ zal het aanbod van kunstopleidingen in Arnhem verschralen. Door verontruste Arnhemmers wordt al gesproken over een ramp voor de stad.

Cross-overs: De kern van het unieke Arnhemse culturele landschap
ArtEZ Arnhem is al sinds haar oprichting experimenteel en maatschappelijk geëngageerd. In tegenstelling tot de meer traditionele en ambachtelijke hogescholen voor de Kunsten elders in het land. Dat is ook wat haar onderscheid van Enschede en Zwolle.

De cross-overs tussen bijvoorbeeld theater, dans en muziek leveren prachtige resultaten op. En juist in het onderwijsprogramma krijgen de meer dan 1.000 (!) studenten van het Arnhemse ArtEZ het multidisciplinaire werken met de paplepel ingegoten. Al in het eerste jaar moeten de studenten van de verschillende opleidingen interfacultair samenwerken en zetten ze samen met medestudenten van andere disciplines producties op. Die kruisbestuiving zorgt voor een verbreding van hun creatieve vaardigheden. Iets waar we als stad veel plezier van hebben. Hier worden de kiemen gelegd voor aantrekkelijke culturele activiteiten. Een kruisbestuiving die Arnhem juist zo uniek maakt.

ArtEZ brengt nu ontmoetingen tot stand. Tussen kunst, wetenschap en maatschappij. Daarom is het essentieel dat alle kunstuitingen naast elkaar blijven bestaan. Maar ook tussen studenten en professionals. Zo versterkt ArtEZ de positie van kunst en toekomstige kunstenaars in onze stad.

Zeilen bij zetten voor behoud
De PvdA-fractie hoopt van harte dat alle huidige kunstopleidingen voor Arnhem behouden blijven. Van Beeldende Kunst tot Conservatorium, van Vormgeving tot Dans en van Theaterdocent tot Mode-academie. Daar zullen wij ons vol voor inzetten. Wij zijn dus erg benieuwd wat er door de burgemeester en wethouders nog gedaan kan worden om  ArtEZ in volle glorie voor Arnhem te behouden.

De fractie zal daarom raadsvragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders.