Arnhem komt met eigen norm voor toegankelijkheid

Door Eric Greving op 21 december 2018

Op initiatief van de PvdA heeft het college de Arnhemse norm voor toegankelijkheid uitgewerkt. Dit naar aanleiding van een door de PvdA met andere partijen ingediende motie op 27 november 2018. De PvdA is blij dat de norm nu is uitgewerkt. Wij zijn namelijk van mening dat toegankelijkheid de norm moet zijn. Gebouwen moeten wettelijk voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012. Deze normen betekenen alleen niet vanzelfsprekend dat een gebouw toegankelijk is voor mensen met een anders werkend lichaam. Daarom wil de PvdA een Arnhemse norm, zodat iedereen gebouwen kan gebruiken zoals ze bedoeld zijn. Het college is deze week met voorstel naar de gemeenteraad gekomen voor met de Arnhemse Standaard Toegankelijkheid. De PvdA is blij dat er nu een concreet voorstel ligt dat samen met de doelgroep is opgesteld. Wij kijken uit naar het debat in de gemeenteraad.

Op 14 juli 2016 werd het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking van kracht. Het doel was het beschermen, bevorderen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. Arnhem is door de VNG aangewezen als één van de 25 koplopergemeenten voor het uitvoeren van het VN-verdrag.

De PvdA wil dat Arnhem bij het toegankelijk maken van gebouwen het goede voorbeeld geeft met de Arnhemse Standaard Toegankelijkheid. Soms eenvoudige maatregelen kunnen een gebouw veel toegankelijker maken voor mensen met een anders werkend lichaam. Dit geldt ook voor de openbare ruimte en evenementen die plaatsvinden in de stad. Deze zijn door het college ook meegenomen in het voorstel In Arnhem heeft 22% van de inwoners in meer of mindere mate een anders werkend lichaam. Dus om alle Arnhemmers mee te laten doen moeten we aan de slag. En dit doen we als het aan de PvdA ligt met de doelgroep. Wij zijn blij om te zien dat het college bij het opstellen van het voorstel de doelgroep betrokken heeft en dit ook voorstelt bij het vervolg.

De PvdA is blij dat het college de ideeën van de PvdA heeft omarmt en nu daadwerkelijk met een voorstel is gekomen. Wij kijken uit naar het debat in de raad.

Eric Greving

Eric Greving

Eric Greving (1977) is fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem en wijkambassadeur voor Geitenkamp en Vredenburg/Kronenburg/Holthuizen/ Immerloo/ ’t Duifje. Eric is beleidsadviseur bij een adviesbureau en woont in Malburgen-Oost.

Meer over Eric Greving