Door Eric Greving op 23 juni 2014

Behoud bomen in het Spijkerkwartier en Boulevardkwartier

In het Spijker- en Boulevardkwartier is onrust ontstaan over de voorgenomen kap van bomen in de wijk. Bewoners hebben het actiecomité Behoud Bomen in het Spijker- en Boulevardkwartier opgericht. De Partij van de Arbeid is tegen grootschalige kap van bomen en steunt de bewoners in hun pleidooi voor het behoud van een groene wijk.

De nieuwe plannen voor de herinrichting van de openbare ruimte moet als uitgangspunt hebben dat zoveel mogelijk bomen blijven staan. In andere wijken is de riolering ook vervangen zonder grootschalige bomenkap. Dat moet in het Spijkerkwartier en Boulevardkwartier ook kunnen.

De onrust is al begonnen in 2011 toen de gemeente Arnhem de openbare ruimte in het Spijkerkwartier- en het Boulevardkwartier wilde opknappen, waaronder de riolering. In dit plan zat de kap van veel bomen in de Parkstraat, Hertogstraat, Emmastraat en Kastanjelaan. Een enorme kaalslag dreigde. Het overleg met de bewoners is vastgelopen en het plan is niet uitgevoerd omdat de gemeente het project in 2012 heeft stilgelegd. Inmiddels is duidelijk dat het project weer opgestart gaat worden. Bewoners zijn bang dat de oorspronkelijke plannen weer uit de kast worden gehaald. Bewoners willen in overleg met het college en vechten voor behoud van de bomen in hun wijken.

De Partij van de Arbeid is tegen grootschalige kap van bomen. Het groen is essentieel voor het milieu en het aanzien van de wijk. De angst dat door afschaffing van de kapvergunning bomen in Arnhem vogelvrij zouden worden verklaard wordt hiermee werkelijkheid. In het Spijkerkwartier zijn de afgelopen tijd al bomen verdwenen. De PvdA was en is tegen de afschaffing van de kapvergunning. Arnhem is een groene stad en moet dit ook blijven. Om deze reden moeten bomen beschermd worden.

Door verschillende partijen zijn mondelinge en schriftelijke vragen gesteld over de voorgenomen plannen. Door de PvdA met name over de nu urgente situatie in het Boulevardkwartier, waar de werkzaamheden al gestart zijn. Daarnaast heeft de PvdA samen met de Partij van de Dieren een motie ingediend om de kap van bomen in Arnhem voorlopig te stoppen, totdat meer duidelijkheid bestaat over de invloed van het nieuwe kapbeleid op de bomenstand in Arnhem. Deze motie heeft geen meerderheid gehaald in de gemeenteraad.

Het college heeft laten weten dat het opknappen van de wijk opnieuw opgestart gaat worden en dat opnieuw gekeken gaat worden naar de situatie van de bomen. De PvdA wil dat het college als uitgangspunt hanteert dat zoveel mogelijk bomen behouden blijven. Alleen met dat uitgangspunt voldoet het college aan haar eigen voornemen voor een groene stad.

Eric Greving

Eric Greving

Eric Greving (1977) is fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem en wijkambassadeur voor Geitenkamp en Vredenburg/Kronenburg/Holthuizen/ Immerloo/ ‘t Duifje. Eric is beleidsadviseur bij een adviesbureau en woont in Malburgen-Oost.

Meer over Eric Greving