Door op 26 augustus 2016

Bescherm de belangen van huurders

De belangen van de huurders van circa 200 woningen van Woningbouwvereniging voor Ambtenaren mogen niet in het gedrang komen als besloten wordt tot verkoop van de woningen. Daartoe roept Eric Greving de wethouder op in een brief met vragen van de PvdA over deze kwestie.

Afgelopen week heeft de Gelderlander bericht over de mogelijke verkoop van circa 200 woningen van de Woningbouwvereniging voor Ambtenaren. De huurders zijn volgens de berichten verrast door het plotselinge bericht hierover en de uitnodiging voor een extra ledenvergadering om hierover een besluit te nemen.

De PvdA heeft inmiddels contact gehad met ambtenaren die aangegeven hebben dat het college, zoals ook blijkt uit de berichtgeving, actie onderneemt. Uit het ambtelijk contact blijkt de situatie rondom deze woningbouwvereniging bijzonder te zijn. Het is geen formele woningbouwcorporatie, zodat de regels met betrekking tot sociale woningbouw uit de Woningwet voor toegelaten instellingen niet (volledig) geldt en de invloed van de gemeente beperkter is. Echter, in dit geval blijkt dat de gemeente door eerdere verkoop van grond, de hieruit voortkomende afspraken en via de statuten van de gemeente wel een positie te hebben. De PvdA vindt het belangrijk dat de belangen van de huurders beschermd worden bij de voorgenomen plannen van de woningbouwvereniging.

De PvdA wil van het college weten wat de verkoop van deze woningen kan betekenen voor de toekomst van deze woningen en of het college mogelijkheden ziet om invloed uit te oefenen op de verkoop om zo de belangen van de huurders te waarborgen. De fractie is van mening dat voor zover sprake is van sociale en/of goedkope huurwoningen, dit ook bij een nieuwe eigenaar gegarandeerd moet zijn. Daarnaast wil de fractie weten of het college bereid is erop toe te zien dat bewoners goed begeleid worden in dit proces, zowel door de bestaande woningbouwvereniging als de mogelijke nieuwe eigenaar en welke rol het college hierin ziet voor de gemeente.