Door Martien Louwers op 26 mei 2014

Bezuiniging MSSA moet beter onderbouwd

Het college stelt voor om vanaf 2015 € 500.000 te bezuinigen op Musis Sacrum Schouwburg Arnhem (MSSA). MSSA ontvangt een subsidie van ongeveer € 3.000.000 per jaar. Het gaat dus om een substantieel bedrag voor de organisatie. Het college denkt dat de bezuiniging mogelijk moet zijn door een andere opzet voor beheer, programmering, verantwoording en ondernemersrisico. Een goede onderbouwing van hoe de bezuiniging moet worden ingevuld ontbreekt.

MSSA heeft volgens onderzoek te maken met dalende bezoekersaantallen en dalende bezettingsgraden. Ook is de samenwerking met huisgezelschappen verslechterd en werken marketing, sales en horeca niet samen. Tot nu toe zijn verliezen voorkomen door gunstiger inkopen van voorstellingen en door personele ingrepen. Hoog tijd om de bedrijfsvoering en de organisatie grondig aan te pakken. Maar heeft het kans van slagen als de reorganisatie gepaard gaat met verzelfstandiging, een bezuiniging en verbouwingsplannen met een prijskaartje van 18 miljoen euro?

De PvdA wil weten hoe MSSA kan voorbestaan in een zelfstandige situatie waarbij de huisvestingslasten hoger zullen uitvallen. Ook wil de PvdA een toekomstplan zien van de organisatie waaruit blijkt hoe de trend van dalende bezoekers kan worden gekeerd. Musis Sacrum moet hét muziekcentrum van het Oosten worden. Dat is een mooie ambitie maar een nieuwe zaal alleen is geen garantie voor succes. Daar is meer voor nodig. De PvdA is niet tegen een bezuiniging maar stemt er niet blind mee in. Ondoordachte keuzes kunnen de gemeente duur komen te staan.

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers