Blijft uw buurthuis betaalbaar voor uw activiteit?

22 januari 2018
De PvdA vindt het van belang dat er in iedere wijk een betaalbare plek is waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten zoals een buurthuis of MFC.  We horen graag via een enquête wat uw ervaringen zijn!

Onlangs ontving de PvdA het signaal dat de huren van de Oosthof in Presikhaaf gaan stijgen. De huurders hebben een brief ontvangen dat er zakelijke huur betaald moet gaan worden, vergelijkbaar met de huren die de gemeente hanteert. Voor bewoners zou een ander tarief moeten gelden dan voor commerciële initiatieven.

De PvdA stelt volgende week vragen in de gemeenteraad aan het college van B&W over de huur van de Oosthof. Al eerder hebben bewoners de noodklok geluid over MFC Presikhaven. De MFC’s hebben de opdracht gekregen hun exploitatie sluitend te maken, waardoor commerciële activiteiten voorrang krijgen boven bewonersinitiatieven. Er is aangekondigd dat er in de toekomst waarschijnlijk huur betaald moet gaan worden voor wijkactiviteiten. De veranderingen zouden per 1 januari ingaan maar de wethouder heeft aangegeven nog het komend half jaar nog te willen kijken naar de structuur.

De PvdA wil van het college de garantie dat bewonersactiviteiten en verenigingen in iedere wijk een betaalbare plek hebben. “We willen juist dat mensen elkaar vaker ontmoeten in de wijk”, zegt Hanny van Nunen, fractievolger voor de PvdA. “Het mag niet zo zijn dat het buurthuis onbetaalbaar wordt voor de buurt”. Als het nodig is mag er gemeentelijk geld bij van de PvdA om de huren betaalbaar te houden.